Saknaden är stor…

Som visar älskarens och den älskades spår
Då man funnit det man sökt och sedan plöstligt försvinner
är det då man känner sig svag.

När man förlorat nåt som tillfredställer själen
och nåt som hjärtat känner sig trygg hos
är det då människan faller som vilseled,törstig och trött
person mitt i Saharas ökne,
då all hopp är borta finns
det bara en väg att söka sig till nämnligen Allah
————————————-
Då du vet att svåra tider kommer,
tider som kommer krossa dig helt.
Tider då du inte kan se vägen framför dig.
En tid då du inte kan se nåt,
på grund av de tårar som rinner.

En tid då du förlorar den mest älskade personen i hjärtat,
en tid då ditt hjärta faller och styckas i bitar av sorg.
Tiden då saknaden övertar dig,
då du inte kan behärska dina känslor,
vänder du dig då till Allah med rinnande tårar,
med ett utstöt tålmod,
med ett bistert hjärta
och säger till honom

“Åh Allah du är mitt hopp i alla hårda och svåra tider,
 jag ber dig om få träffa den älskade i en plats
 där jag glömmer alla de svåra tider som gått,
 tider som du vart mitt hopp i allting,
Åh Du som botar de sjuka,
Åh Du som läker det brutna benet,
läk en syndares hjärta med din kärlek,
stärk hans tålmod så att han kan orka stå imot nästa slag och prov
Åh Du den Barmhärtige,
Åh Allah,
en bedjan från en förkrossad tjänare.
Du som har sagt be till mig och
sök er till mig.

Här vänder jag mig ödmjukt till dig,
söker din kärlek, med all hopp om
att du inte stänger nådens dörr för mig och
att du inte låter mig återvända förkrossad
och bedrövad utan nöjd och tacksam
Åh du som säger till nåt bli så blir det”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *