Bishr den Barfote

En kort berättelse om en man som heter Bishr el Hafii som levde under Imam Kathims(A) tid.

Bishr var en man som hade massa fester, och som gjorde saker som fick ungdomar att gå av vägen och synda. Han hade i hans hus massa dansörer, dem drack m.m. Folket i området kom till Imam Kathim(A) och sa: ” O’Son av Guds sändebud, denne Bishr har fått våra ungdomar att trotsa Gud, och synda och dricka m.m.”

Imam Kathem(A) begav sig till honom. På vägen gick en av Bishr’s tjänarinnor ut för att slänga soporna, då såg Imam Kathem(A) henne och frågade: “Vems hus är detta?”
Tjänarinnan svarade; “De är min mästares hus, Bishr”
Imam Kathem(A) sa: “Är din herre fri eller en tjänare?”
Tjänarinnan sa: “Fri”
Imam Kathem(A) svara: “Sant, för om han var en tjänare skulle han inte trotsa Gud”.

Tjänarinnan blev rädd av Imamens tal, och gick in i hus. Bishr såg henne blek, och frågade vad som pågick. Då berättade hon vad som hade hänt. När Bishr hörde detta gick han ut barfota efter Imam Kathem(A) och bad honom om förlåtelse och ånger, och att han ångrar allt och vill göra Tawba till Gud, och be honom om förlåtelse samt om det fanns en väg för Tawba.

Imam Kathem(A) svara honom: “De finns en väg till Tawba, rengör dig, och gör dig av detta missbruk”

Samma natt, släppte Bishr ut alla tjänarinnor, dansörer och alla som fanns i hans hus. Och kastade alkoholen och sedan gjorde han Ghusl el Tawba och bad Gud om förlåtelse. Han förblev barfota och sade själv: “Jag sprang efter Imamen barfota till ljuset (sanningen), då ska jag förbli barfota tills jag dör”. Det är därför han kallas Bishr el Hafii (Hafii betyder barfota på arabiska). Bishr blev så småningom en av Imam Kathems(A) lärjungar och blev en stor lärd man, må Allah vara nöjd över honom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *