Tårarna rinner…

En gammal dikt som jag skrev:

Tårarna rinner för kinderna när jag
kommer ihåg Hussains tragedi
Tårarna påminer mig om Zainabs tårar
som rann ner som floden Forat där
Abu Fazl al-Abbas föll ner från hästen
utan händer som kunde stödja han

Hans lans försvann och Hussains bror var
borta hos en barmhärtig herre
Där stog Hussain själv mot lögnen.

Där stog Habil mot Qabil
Där stog ljuset mot mörkret
Där stog Profeten(S) mot Abu Sufyan
Där stog sanningen mot lögnen
Där stog Moses mot Farao

Sanningen föll och delades i stycken
Där föll sanningen i det materiella
men i verkligheten vann sanningen
I verkligheten finns sanningen ännu i de
Troendes hjärtan med röster som ropar

Labayk Ya Hussain !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *