Blicken för återvändo

I Guds Den Nådrikes Den Barmhärtiges Namn

Gud visar var och en som fruktar Honom en utväg ur (alla svårigheter), och sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse; och den som litar till Gud behöver inget annat (stöd). (65:2-3)

En blick för återvändo är en den blicken som Allah älskar. En blick som människan kommer tillbaka från innan han begått synden. Är den som Allah älskar.

Samt så älskar Allah den som ångrar sig och ber Allah om förlåtelse för de synder han begått.

Exempel Al-Hur el-Rayahe, denna man som ändra sig i sista minut och valde att vara med Imam Hossein(A) istället för att kriga mot honom. Tills denna dag åker pilgrimer till hans grav och säger “Frid vare med dig Hur el-Rayahi”. Detta var, tack vare att han ändra sig.

Fundera på det kära vän och återvänd till Gud med ren och ärligt hjärta.