En lärorik berättelse

Jag tog upp i en föreläsningen att man skall styra sitt inre och besegra det så att man kan tillbe Allah med ren avsikt, det vill säga handla för Gud med en handling (khalis), ren avsikt utan några damm över.

De var en gång en persisk kung som byggde en bassäng och ville fylla den med vatten. Tyvärr så var det i dåtiden inte som idag att man kopplar en vattenslang till en kran för att fylla bassängen med vatten. Utan det fanns vattenbärare (saqa’on) som hade bägare (qirba) som var som en påse. Man fyllde dessa bägare med vatten och sålde det till folket.

Kungens rådgivare sade till kungen: “Vi har ungefär 10 000 vattenbärare i landet, vi bjuder in dem alla en helgdag och ber dem alla att komma med vatten till kungens bassäng och på så sätt kommer bassängen att vara fylld med vatten inom en timma”.

Så kungen gjorde reklam och alla vattenbärare blev intresserade och skulle komma. En av vattenbärarna tänkte att om han istället för att bära den tunga vattenbägaren fylld med vatten istället fylla den med luft och “visa”(riya) att han fyllt den med vatten. Han tänkte då att ingen kommer märka eftersom han kommer visa att han slänger vatten tillsammans med de 10 000 vattenbärarna.

Rätt så tänkte den andra vattenbäraren på samma sak och den tredje, den fjärde etc.

Då dagen kom och alla skulle slänga vattnet i bassängen så sade den ene vattenbäraren till den andra: “Häll din vatten först”. Kungen blev irriterad och sade: “Varför häller ingen av er vattnet i bassängen?”.

Då sade kungens rådgivare: “Alla bägare är tomma, de är endast fyllda med luft!”.

Allahu Akbar, de kommer en dag då Allah ber oss att ta ut våra handlingar (handlingar som är rena med avsikten till Allah och inte riya) från våra bägare, men där hittar vi tyvärr inget. Därför skall man sträva efter att handla med en ren avsikt för Allah.

Allah säger i den heliga Koranen:
“Och Vi skall se på det som de (tror sig) ha åstadkommit och vi skall förvandla det till stoft som skingras för alla vindar” (25:23)

Subhan Allah det återberättas att de finns ett läge i domedagen där Allah mäter de handlingar som är utan reya och endast för Honom(SWT). Det berättas att den som har gjort så mycket goda handling som är så höga som ett berg plötsligt blir inget vid detta läge. Detta på grund av de inte har vart för Allah utan reya.

Allt detta återvänder till Det beordrade jaget som finns inom oss, som påverkar människan och hindrar honom från att handla med ren avsikt för Allah. Därför skall man kämpa för att krossa sitt jag.

One thought on “En lärorik berättelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *