Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 5

Nu när vi betonat en Imams ställning låt oss återvända till hadithen som jag reciterade för er i början; Profeten Mohammad(S) sade angående Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A); “Dessa två kära söner är Imamer(ledare) vare sig de reste på sig eller satte sig.” (Al Bihar, Vol.43 sid. 278)

Detta betyder att vare sig Imam Hassan(A) gick ut i krig eller satte sig ner hemma så behåller han fortfarande samma gudomliga ställning. Samt att han är mer medveten om situationerna och mer besluten än vad de resterande folken är, för han är utvald av Allah(SWT).

Efter Imam Alis(A) bortgång höll Imam Hassan(A) en predika. Han började med att prisa Allah(SWT) och välsigna Profeten Mohammad(S). Sedan sade han; I denna natt lämnade en man livet, en man som inte de första handlade som, en man som inte de sista kommer vittna till. Han krigade med Profeten(S) och offrade allt för honom… I slutet av hans tal sade Imamen(A) för att bevisa hans wilaya;

Jag är son till sändebudet, jag är son till varnaren, jag är son till kallaren som kallar människorna till Allah(SWT). Jag är från Ahl al Bayt(A) som Allah(SWT) rengjort från all jordisk smuts, jag är från Ahl al Bayt(A) vars kärlek Allah(SWT) gjort till en plikt i Koranen; [42:23] Säg [Mohammad]: “Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [medmänniskorna] den kärlek [de har rätt att vänta].” Därför visa kärlek till oss Ahl al Bayt(A).

Sedan satte Imamen(A) sig och då reste sig Abdullah ibn Al-Abbas bland folket och sade; O’Människor detta är Profetens(A) son och er Imams(A) testamente, res er för att utföra trohetsed för honom. Då reste sig folk massorna för att svära trohetseden till Imamen(A) och sade: “Han är vår älskade och hans rättighet är obligatorisk för oss”. (Al-Irshad av Shaykh al-Mufid, sid. 169-170)

När Muawiya hörde om Imam Alis(A) martyrskap och att människorna hade svurit trohetsed till hans son Hassan(A), skickade han två spioner, som skulle meddela honom om allt nytt samt skapa fitnah. Dessa två var dels en man från Humaira som sändes till Kufa och dels en man från Bani Qayn som sändes till Basra.

Imam Hassan(A) fick reda på detta och fångade Al-Humairi i Kufa och sedan skickade han brev till Basra, där de fångade al-Qayni från Bani Salim.

Efter detta skickade Imamen(A) ett brev till Muawiya och sade; “Du skickade dina spioner för att skapa fitnah och trubbel samt som du odlade dina spioner, som om du verkar vilja träffas, och det är inte långt, så förvänta dig en träff, Inshallah”.

Det blev en del brev växlingar mellan Imamen(A) och Muawiya där ibn Abi Hadid i sin bok Sharh Nahj al-Balagah Vol. 16 sid 35 nämner dessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *