Du bygger själv nästa värld

Tänk dig att när du dör, så kommer du att vakna upp till en ny värld och ett nytt liv. Ditt lev som du levt var endast en intro dröm till det du vaknade upp till. Inte nog med det, ditt liv i denna värld som du vaknat till, har formats utefter dina handlingar i drömmen och hur du handlade där, och att det är du som ordnat upp din värld som du vaknat till.

T.ex om du har agg (hiqd) hela tiden och den följer dig hela tiden och ständigt. Så har du då byggt en värld av agg som du kommer att leva i.Vidare kommer du att se varje handling som du utfört, så kommer din värld, världen som du vaknat till, att vara skapad av.

[18:49] Och boken [där allt i människans liv är upptecknat] skall läggas fram, och du får se de trotsiga syndarna ängslas inför dess innehåll och höra deras rop: “Vi är förlorade! Vad är detta för en bok, som varken utelämnar små felsteg eller grova överträdelser?” I den skall de få återse [alla] sina handlingar; men din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt.

Kort och gott. Nu är du din nafs(jagets) herre och skapar den värld som du kommer att förflyttas till.

[12:65] Och när de öppnade sina packningar fann de varorna som återlämnats till dem

När vi vaknar från vår sömn och öppnar våra ögon så kommer vi att se en värld av det vi skördat.

[50:22] [och Gud skall säga:] “Du ägnade inte en tanke åt denna [Stund], men Vi har lyft av bindeln [som täckte dina ögon] och i dag är din syn skarp