Guds nåd nära mohsinin

Allah(SWT) talar om för oss hur vi skall åkalla honom och hur vår åkallesle (duaa) kommer att leda till att vår duaa besvaras. Gud säger: [7:55] Åkalla er Herre i det tysta med ödmjukt sinne; Han älskar inte dem som går till överdrift.

Att åkalla Gud:

  1. Ödmjukt. En troende skall vara ödmjuk inför andra och Gud.
  2. Tyst. Så att det kommer från hjärtlig närvaro och inte från skrytsamhet.  
  3. Att inte gå till överdrift i sin duaa. Detta kan innebär flera saker. T.ex att skrika högt, skryta eller vända sig till någon annan än Gud. 

Dessa punkter är mellan individens och Allahs(SWT) relation att göra. Därefter fortsätter versen och beskriver relationen mellan individen och människorna.
[7:56] Och stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta. Åkalla Honom med bävan och hopp! Guds nåd är nära dem som gör det goda och det rätta.

4. Stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden. Det betyder människor inte skall förtrycka varandra och lämna tillbaka varandras rätt, att man skall värna om varandras rättigheter och skyldigheter. Att inte förtrycka varandra och begå synder mot varandra. När detta har uppnåtts

 5. Åkalla honom med bävan och hopp. 

När de gjort detta är Guds nåd nära dem. Därav säger Allah(SWT)  “Guds nåd är nära dem som gör det goda och det rätta.”