Tillit till Gud

Allah(SWT) säger i [65:3]och den som litar till Gud behöver inget annat [stöd].
Ha alltid Gud med dig i dina beräkningar, ta inte bort Gud från dina ekvationer. Han finns där och är ditt stöd, detta ger dig trygghet och styrka, eftersom du då inser att hans hand vakar över dig.

[12:64] [Jakob] svarade: “Skall jag anförtro honom åt er så som jag en gång anförtrodde er hans broder [Josef]? Nej, ingen vakar bättre över oss än Gud, den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!

 Imam Ali(A) säger: “Grunden till hjärtlig styrka, är tillit till Gud.”  Efter Guds tillit kommer nästa nivå, Imam Khomeni(A) säger: “Efter Guds tillit, lita på dig själv”.

Lita på dig själv och din styrka, och se vad du är kapabel till.