Frid vare över dig; Aaith bin Majmeh(RA)!

Frid vare över dig; Aaith bin Majmeh(RA)!

Han gick med Imam Hossein(A) tillsammans med sin far, Mujma bin Abdullah. De gick med i Imamen(A) i mitten av resan och Hurr bin Yazid försökte stoppa honom från att göra det. Imamen(A) sa “Det här är mina anhängare och du bör inte hindra dem från att gå med mig.” 

De gick med i Imamen(A), deras väg guide var Tirimmah bin Adi At-Tai. Författaren till boken ”Hadaiq” har nämnt honom bland martyrerna från det första attacken, medan andra har berättat, att han var uppnådde martyrskap tillsammans med sin far på ett ställe, och detta hände före den första attacken i början av kriget.

‪#‎Karbalas_Martyrer‬‪#‎Shuhada_Karbala‬