Frid vare över dig; Sawar bin Abi Hamir(RA)!

Frid vare över dig; Sawar bin Abi Hamir(RA)!

Han gick med Imam Hossein(A) och hans följeslagare innan kriget började, och skadades i den första attacken. Han arresterades av Kufa trupperna och fördes inför Omar bin Sad, som ville avrätta honom, men hans släktingar i Kufa armén bad Omar bin Sad att släppa honom. På grund av att han skadades allvarligt, uppnådde han martyrskap efter sex månader. I den heliga Ziyarat nämns han och där man skickar hälsningar över honom.

‪#‎Karbalas_Martyrer‬‪#‎Shuhada_Karbala‬