Frid vare över dig; Salim (Amir bin Muslims tjänare)(RA)!

Frid vare över dig; Salim (Amir bin Muslims tjänare)(RA)!

Han var Amirs tjänare och var bosatt i Basra. Amir räknas bland shia av Basra och när Yazid bin Thabit tillsammans med sina söner och några andra gick med Imamen(A) i Mecka, gick dessa två också med Imamen(A) och följde honom till Karbala.

#‎Karbalas_Martyrer‬ ‪#‎Shuhada_Karbala‬