2 attribut i Duaa Iftitah

Människan strävar efter Kamal (perfektion) i sitt liv. Hon strävar efter att vara perfekt. Den mest perfekta som finns är Allah(SWT). Därav uppmanas hon till att sträva att efterlikna Guds heliga attribut och egenskaper för att komma närmare perfektionen. En del av dessa attribut nämns i Duaa Iftitah som är skriven av Imam Mahdi(Aj). Det finns en mening där han nämner delikata egenskaper hos Allah(SWT), Han(Aj) säger: 

اَلْحَمْدُ للهِ عَلى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلمِهِ،
All tacksamhet och lovprisande hör till Allah för Hans tålamod trots Hans vetskap. 

Vi borde i vårt liv sträva efter att vara mer tålmodiga med facit i hand. I alla prövningar krävs det tålamod. Haditherna talar om för oss vikten av tålamod till tron, är som vikten av huvudet till kroppen. I våra prövningar krävs det tålamod särskilt eftersom Allahs(SWT) lagar lyder att efter prövningar kommer lättnad. 

Den andra attributen som Imam Mahdi(Aj) anger:

وَ الْحَمْدُ للهِ عَلى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ،
All tacksamhet och lovprisande hör till Allah för Hans förlåtelse trots Hans allmakt.

Även här är det en elegant egenskap. Att du förlåter innerligt speciellt när du har makt att inte förlåta. En del förlåter andra för att dem är svagare och blir hämndlystna, så fort de får chansen så hämnas de. Men en troende ska efterlikna Guds egenskaper. Trots att den har makten att hämnas, orsaka skada men väljer att förlåta. Sådan är Gud mot hans tjänare. Han förlåter oss trots våra brister. Vill vi få Guds förlåtelse så bör vi lära oss att förlåta andra och förbi deras brister. Så Gud förlåter oss!

Sista egenskapen i den meningen som Imam Mahdi(Aj) anger kan vi ta en annan gång. 

Fi amman illah