När du fastar

Imam Sadiq(A): ”När ni fastar försäkra er om att er hörsel, syn, ert hår, hud och andra sinnen avstår (från det som är oförenligt med fastan).”


Imamen(A) har också sagt: ”Fastan bör inte begränsas till att avstå från mat och dryck. Ni bör avstå från att yttra lögner med era tungor, eller fästa blicken mot sådant som Gud förbjudit oss att titta på. Undvik konflikter. Avundas inte varandra. Baktala inte och svär inte eller förbanna varandra. Undvik att avlägga falskt vittnesmål. Var likt en som ämnar till att ta sig till nästa värld, räknandes sina dagar i väntan på det som Gud, den Allsmäktige, lovat er, och ta vara på era handlingar i förväntan om att få samtala med Honom. Sök en Guds inspirerad sinnesfrid och värdig hållning; sök er mot underkastelse och ödmjukhet – likt en slavs underkastelse i fruktan inför sin mästare.”