En månad av social reform

Månaden Ramadan handlar inte bara om individuell utveckling utan handlar till stor del om sociala utveckling och samhällig reform. Samhället skall reformeras under denna månad och vi ska kunna sträva efter att lösa våra samhällsproblem. Det är därför du uppmanas att varje dag läsa denna duaa, efter varje bön under månaden Ramadan. Du ska samtidigt tänka på vad kan jag göra för att lösa var ett av dessa problem eller åtminstone en av de. Vilket sätt kan jag bidra med, vad är det minsta jag kan göra eller vad är min plikt. Det lilla du gör är hos Gud stort ifall du gör det hel hjärtat och uppriktigt. 

Duaa säger 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige
اللهم أدخل على أهل القبور السرور
O Allah, skänk gravens folk lycka, [fred och ro].
اللهم أغن كل فقير
O Allah, berika alla fattiga.
اللهم اشبع كل جائع
O Allah, mätta alla hungriga.
اللهم أكسُ كل عريان
O Allah, bekläd alla som inte har kläder.
اللهم اقض دين كل مدين
O Allah, befria alla skuldsatta från sina skulder.
اللهم فرّج عن كل مكروب
O Allah, skänk glädje åt de med brustna [hjärtan].
اللهم ردّ كل غريب
O Allah, låt alla resande återvända till sina hem.
اللهم فك كل أسير
O Allah, befria alla fångar
اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين
O Allah, låt varje ondskefull [människa] se den rätta vägen, muslimernas väg.
اللهم اشف كل مريض
O Allah, bota alla sjuka.
اللهم سد فقرنا بغناك
O Allah, tillfredsställ våra behov med Dina obegränsade tillgångar.
اللهم غيّر سوء حالنا بحسن حالك
O Allah, ändra vår ondskfullhet med Din godhet.
اللهم اقض عنا الدين و أغننا من الفقر إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ
O Allah, befria oss från våra skulder och uppfyll våra behov. DU har sannerligen makt över allting.