Behålla kontakt med släktband

En av Allahs(SWT) månads lärdomar är det som Profeten nämner i sin khutba inför Shahr Ramadan “och utför ’selat rahem (skapa förbindelse och fråga efter sina anhöriga),”.

Kapning av förbindelse med anhöriga är väldigt förhatligt inom islam, till och med haram vid vissa tillfällen. Haditherna är många som talar om vikten av förbindelse mellan släktband. Det är shaytans verk att så splittring inte Guds. 

Detta är förlåtelsens månad. Vi är inte perfekta och alla vi har brister. Denna månad bör vi därför förlåta varandra och skapa bättre kontakt med våra anhöriga. Med dagens teknologi är dem ett samtal bort. Ta du första steget och vänta inte att motparten ska ringa före dig. Gud belönar den som tar första steget mångfaldigt. Förlåt andra och Gud kommer förlåta dig.

Kanske däför Profeten(S) uppmanar oss att bjuda varandra på iftar denna månad…är inte dem anhöriga dem som bör prioriteras i första hand då?