Shahr Ramadan Kerim

Shahr Ramadan Kerim på er syskon – En av månaden ramadans lärdomar är att bryta dåliga vanor och etablera nya eller åtminstone bryta dem dåliga vanorna. Det är ett sätt för dig för dig själv, där du visar dig själv vad du klarar av. Om du kan sluta baktala under månad då kan du sluta baktala under resten av året. Så är det med andra vanor också.