Imam Sadiq(A) – Del 2

Mina syskon människan utvecklas dag för dag, hans intellekt och tänkande utvecklas, han kommer in i mer avancerade kunskaper och fördjupningar i sitt liv. Därför ser vi att när varje Profet(S) kommer så talar han ett mer avancerat sätt än den tidigare för att människor utvecklas. Var gång människans utvecklas och får mer kunskap, kommer hon ifrågasätta det som är omkring henne och vill få en bekräftelse för sina svar. Man vill få en övertygelse och ett exempel är Guds existens, man vill få övertygelse om Guds existens, mer kunskap om honom, och frågar massa frågor gällande Gud Den Allsmäktige, detta kan ledda till att man finner honom och tillber honom från hjärtat för man har nåt en övertygelse (Yaqin som det heter på arabiska) om hans existens istället för att blint följa honom på måfå och ärver religionen från sina förfäder utan snarare finner religionen i hjärtat så att man behåller detta glöd och ljus i hjärtat.

Tänk er som på skolan, om en lärare talar om ett ämne som ni inte förstår vad han talar om. Utan att lägga fram som helst några bevis som övertygar en så att man förstår, då skulle man inte:

1. Finna kärlek till ämnet.
2. Kunna förstå det eller kunna en ha en bild om det, för man förstår helt enkelt inte.

Men däremot tänk er en lärare som förklara och övertygar er om just det han talar om och ni får ett tydligt svar så att ni förstår. Detta kommer automatisk medföra att ni kommer, komma ihåg det han talade om, eftersom ni har förstått det hans sa.

I en sådan tid levde Imam Sadiq(A), en tid där det fanns många tänkare, filosofer och vetenskapsmän som ifrågasatte bland annat islams viktigaste grund pelare Tawheed – Guds Existens. I den tiden kom dessa vetenskapsmän och spred sitt budskap och ideologier och gifter i det muslimska samhället. Man försökte och börja sprida ateistism, dvs. att Gud inte finns. I denna tid som islam attackerades av massvis med propaganda kring just deras grunder så etablerade Imam Sadiq(A) flera grundläggande saker som kom att bli ett skinnande ljus i den islamiska teologin. Jag skall ta upp två exempel.

Imam Sadiq(A) etablerade det första islamiska universitet som behandla de flesta ämnen, vanligtvis i högskola så finns flera lärare och medhjälpare till de olika ämnen som lärs ut men tänk er då att de finns bara en lärare. Imam Sadiq(A) under hans tid som Imam tog islams kunskaper till en helt annan nivå, man talade nu mer avancerat och var uppe i sådan högnivå i tal och språk. Detta medförde att en lärare som är i det fallet Imam Sadiq(A) utbildade 4000 studenter inom olika ämnen som filosofi, kemi, teologi, fysik, biologi, matte etc. Dessa studenter spred denna kunskap till sådan grad att nästan vart än man gick i det islamiska väldet och utanför det, hörde man hans studenter och hans studenters lärjungar säga; Jag hörde från Jaffar ibn Mohammed… Jag hörde från min lärare som hörde från sin mästare Jaffar ibn Mohammed. De blev en revolution av kunskap.

En av hans elever är alkemisten Jabir ibn Hayan som kallas Geber och är kanske den mest kända i väst, wikipedia skriver att Geber var en kemist, astrolog, filosof, läkare, och farmakolog. Han har skrivit avhandlingar på mer än 500 titlar, hans verk finns bland annat förvarade i Leiden,Paris,London, Oxford och Vatikanen. En annan är Zurarah ibn Ayoon som var en teologi inom islamisk kunskap, en poet, en som spred Imam Sadiqs(A) lärdomar och hadither till många tillsammans med hans broder som också var en av Imams studenter som heter Jamran ibn Ayoon. I en hadith säger Imamen(A) om det inte vore för Zurarah ibn Ayoon skulle inte Imam Sadiqs(A) återberättelser ha spridits. En annan är Mufaddal ibn Umar al-Joufi en av Imamens(A) trognaste vänner och studenter.

Dessa studenter och mer var alla utbildade hos Imamen i hans universitet, en sak som är värd att nämna är: De fyra sunni imamerna, som senare vars studenter etablerade de 4 sunniska rättskolarna, som alla sunni syskon följer. Var direkt eller indirekt studenter till Imamen.

• Hanafi skolan, baserad på Abu Hanifas arbeten. Var student till Imam Jafar Sadiq. Abu Hanifa har själv sagt om Imamen: ”Laula as sanatan la halaka an Nu’man” som betyder “Om det inte var för de år [som han studerade under as Sadiq] skulle an Nu’man ha förgåtts.”.

• Maliki skolan, baserad på Malik ibn Anas arbeten. Var en student till Abu Hanifa och Imam Ja’far as Sadiq. Malik ibn Anas har sagt om Imamen(A): ”Inga ögon har sett, inga öron har hört och ingen har varit mer imponerad av någon som är så bekant och lärd i jurisprudens än Ja’far as Sadiq.”

• Shafi’i skolan, grundad av Idris ibn Shafi’i som var student till bland annat Malik ibn Anas och Sa’d bin Muslim Awi. Den sistnämnde var i sin tur student till Imam Ja’far as Sadiq.

• Hanbali skolan, grundad av Ahmad bin Hanbal som var student till bland annat Shafi’i och Ibrahim bin Sa’d Zahri. Den sistnämnde var i sin tur student till Imam Ja’far as Sadiq.

Som ni ser syskon så härstammar till och med de sunniska imamerna till denna skola. Som sedan blev olika skolor. Det är pga. denna anledning mina kära syskon som Shia kallas för Jafariya. Det vill säga att de följer Imam Jafar ibn Mohammeds skola