Avstånd från bönen – del 4

15 konsekvenser för dem avstår från bönen

Profeten(S) säger att en person som försummar bönen och är lat gentemot den, straffas med femton olyckor av Allah(SWT). Av dessa är sex relaterade till det här livet, tre vid dödsögonblicket, tre förekommer i graven och tre olyckor drabbar honom på domedagen. Det är när han kommer fram ur sin grav (för slutredovisning).

De sex konsekvenserna i detta liv är:

1. Allah tar bort välsignelsen från att få ett långt liv från hen.

2. Allah tar bort välsignelsen för hans försörjning (rizq).

3. Allah tar bort rättfärdighetens tecken från hans ansikte.

4. Ingen av hans goda gärningar kommer att accepteras och han kommer inte att belönas för dem.

5. Hans åkallan kommer inte att accepteras.

6. De rättfärdigas böner kommer inte att gynna honom.

De tre olyckor som drabbar honom vid dödsögonblicket:

1. Han kommer att dö på med förnedring och skam.

2. Han kommer att dö i svält.

3. Han kommer att dö i ett tillstånd av sådan fruktansvärd törst, att även om han skulle dricka all vatten på jorden, så kommer hans törst inte kunna släckas.

De tre straff som han kommer att drabbas av i graven är:

1. En ängel kommer att utses över honom, för att störa honom.

2. Hans grav kommer vara smal och tajt

3. Hans grav kommer vara mörk och skrämmande.

Och de tre olyckor som sker på domedagen är:

1. En ängel kommer att släpa honom för redovisning på ett sådant sätt, att andra människor kommer att vara ett vittne till det.

2. Hans redovisning kommer att vara mycket strikt.

3. Allah(SWT) kommer inte att titta på honom med nåd, inte kommer han att rena honom heller och en fruktansvärd straff väntar honom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *