Tawalla och Tabarra – Del 4 – Sista delen

Tabarra och tawalla i handling och implementering i verkliga livet

Syskon det är dags för oss nu att ta tag i våra handlingar under denna månad. Det är tids nog för oss att välja med vem vi vill vara, med Imam Hosseins(A) eller Yazid, genom våra handlingar. Vi måste visa det genom våra handlingar. Ingenstans finns det att Imam Alis(A) anhängare var pratkvarn, som pratade utan att handlade. Vi måste handla och vi måste härifrån, från oss själva. Jag måste göra vägval i allt i mitt liv. Religionen genomsyrar vårt liv i allt, politiskt, religiöst, affärsmässigt, personligt etc. Den berör varje aspekt i vårt liv.

Allah(SWT) säger: [33:4] GUD skapar inte två hjärtan i bröstet på någon

Du kan inte klä dig som Beyonce och handla som Zaynab, du kan inte svära som Eminem och handla som Imam Hossein(A). Du kan inte ha hollywoods livsstil och Imam Hosseins(A) livsstil. Dvs. du kan inte gå och festa, ha flickvänner och pojkvänner hit och dit, dricka alkohol, röka hasch och marijuana, se ner på folk, se dig själv bättre än andra, tro på bara för att du är ”religiös” att du är bättre än andra, tro att bara för att du har högre utbildning att du är bättre andra, tro bara för att du har hijab att du är bättre än andra utan hijab, lyssna på musik, kolla på pornografi och samtidigt följa Imam Hosseins(A). Vilken Hossein är det här som du följer som tillåter allt detta? Det är iallafall inte Hossein ibn Ali(A).

Vilken Hossein följer du när du ser dina syskon i Gazaremsan slaktas och inte berörs eller tänker på dem eller handlar. Vilken Hossein följer du när du kan slösa dina pengar vänster och höger utan att tänka på dem fattiga och behövande? Vilken Hossein följer du när du inte ser på dem svaga eller tänker på dem förtryckta?

De är vägval mina syskon. Vilken Hosseins följer jag? Fråga dig själv i varje handling som du gör. Skulle Hosseins ibn Ali(A) handla så här?

Du kan inte blanda, de är ingen mixer. Det finns två val i det här livet, haqq eller batil. I allt även i politik. Antingen att vi tar ett steg närmare sanningen och ljuset eller ett steg mot mörkret och falskhet. Det var det valet som Hurr ibn Yazid al-Riyahi stod inför. Hurr valde ett val och tack vare detta val skrevs han i historien bland Imam Hosseins(A) anhängare.

Hurr var känd för sin tapperhet, styrka, han kom från en känd stam. Han hade blivit skickad av Ubaydallah ibn Ziyad för att stoppa Imam Hosseins(A) marscherande mot Kufa. Han ledde en arme på 1000 man som möte Imam Hosseins(A) och han stoppade Imamen och hindrade honom från resan till Kufa. När han möte Imamen, var Hurrs arme var törstiga, så Imam Hosseins(A) beordrade utdelningen av vatten till både Hurr och hans arme och djuren som var med honom, dvs. hästarna. Böntiden blev och Hurr valde att be bönen bakom Imam Hosseins(A).

Sedan eskorterade Hurr Imamens karavan från Kufa till en plats som heter Nainawa eller Karbala. Omar ibn Sa’ad kom senare med hans arme och kufainerna samlades. Allt blev mer allvarligt. Hurr ville inte ha krig, han visste vem Imam Hossein(A) var. Hans försökte hitta en fredslösning och han tänkte och reflekterade flera gånger.

Han frågade Omar ibn Sa’ad: ”Kan du inte finna någon fredlig lösning i denna situation?”
Omar svarade: ”Du vet att [ifall] det vore upp till mig så skulle jag ha uträttat detsamma som du föreslår, men din mästare, Ubaydallah ibn Ziyad, accepterade inte någon fredlig lösning!”
Hurr svarar då: ”Så du skall kriga mot denna man (Imam Hossein[A])?”
Omar säger då: ”Ja, vid Gud, jag skall inleda ett krig vars mildaste resultat är kapade huvuden och brutna armar!”

Nu var det tydligt; det gick inte längre att blunda, nu skiljde sig de två vägarna åt. Nu skulle Hurr göra ett vägval.

För Hurr(A) är Yazids armé, på tiotusentals styrkor, ingenting mer än en flock ansikten utan innebörd. En samling män utan inre själ, en grupp av människor med brist på hjärtan, de ryter utan att veta anledningen och strider utan att veta för vem.

I en resa är det inte tillräckligt att fråga efter destinationen, utan man bör även fråga efter ursprunget. Därmed blir längden i Hurrs(A) resa uppenbar då man inser varifrån han startade, och var han anlände – allt under en halv dags längd. Hans migration från satan till Allah(SWT), Hurr studerade inte filosofi eller teologi, inte heller närvarade han på föreläsningar eller skolor. Han ändrade enbart sin ”riktning”, gjorde ett korrekt vägval, vilket gav en innebörd till allt. Han startade sin resa, ridandes på sin häst, och sakta men säkert lämnade Yazids armé med sikte mot Imam Hossein(A).

Mohajer ibn Ous, ser honom plågad och oroad, då frågar han honom:
“Hur är det ifatt Hurr? Jag är förbryllad av ditt fall, [för] vid Gud, vore det så att jag skulle utfrågas om den vars mod var överlägsen över alla andras, så skulle jag utan minsta tvekan ropa ut ditt namn! Men se på dig nu, förvirrad och orolig!”
Hurr svarade: “Jag finner mig själv mellan helvetet och paradiset, jag måste välja mellan de, och vid Allah(SWT), jag skall inte välja annat än paradiset, även om jag skulle skäras till bitar eller brännas till stoft!”

Sakta och tungt närmade Hurr sig Imam Hosseins(A) läger. Han sade till Imamen: ”O’Profetens son, må jag offras för dig. Jag är den samma som stängde igen din väg och tvingade dig till denna plats. Jag trodde aldrig att de skulle behandla dig så här och inte att de skulle ignorera dina ord. Vid Gud om jag visste att dessa skulle behandla dig så här, skulle jag inte gått med dem, och jag ångrar ångerfullt innerligt från mitt hjärta till Allah(SWT) för vad jag orsakat er, finns det någon chans för mig att gottgöra det jag gjort, finns det någon chans till tawbah (ånger)?”

Imam Hossein(A) svarar honom: ”Ja, Allahs(SWT) kommer accepterade din ånger, kom och vila dig.” Han sade: ”Mästare låt mig kriga och låt mig strida ridande.” Imam(A) sade: ”Må Allah(SWT) förlåta dig, gör det som du bestämt dig för.”

Hurr kommer fram till Yazids arme och talade till människorna och till Kufas arme sägande: ” O’Människor av kufa, må era mödrar sörja över er. Ni har bjudit in Allahs(SWT) rättfärdiga tjänare, lovande att ni skulle uppoffra era själar för honom. Men istället drog ni svärdet mot honom och omringade honom, och inte tillåter ni honom att gå någon annanstans i detta vida land, som en fånge i era händer. Ni har hindrat honom och hans familjemedlemmar från att dricka från Eufurats vatten, medens en kristen eller en jude är fri att dricka från det, även boskapen och djuren får dricka från det medens Imam Hosseins(A) och hans anhängare lider av törst. Ni har inte vördat och ärat er Profet, genom att inte ha visat respekt gentemot hans familjemedlemmar. Jag ber Allah(SWT) att inte släcka er törst på domensdag.”

Sedan stred han tappert, tills dem attackera honom med pilbågar. En pil träffade hans häst, så han var tvungen att kliva av och strida. Han stred uthålligt men dem samlades kring honom tills dem mördade han.

Imam Hossein(A) kom till honom och sade: ”Sannerligen är du fri, som din moder namngav dig, du är fri i detta liv så väl i det nästa.”

”Hurr från Bani Riyah var fri,
Han stod stadigt mot de vassa spjuten.
Han blev fri genom hans uppoffring för Hossein.
och genom att offra sin själ på Ashura dagen.”

Wa alhamdulillah Rabi al-Alamin, wa salat ala Mohammad wa ala alihi taherin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *