Avstånd från bönen – del 2

Hadither

Profeten(S) ”Den som avstår från bönen medvetet har förnekat”.
Imam Baqir(A) säger: ”Den som avstår från sina obligatoriska plikter har förnekat.”

Imam Sadiq(A) säger att en man kom till Profeten(S) och frågade honom: ”Testamentera mig en sak.” Profeten(S) sade till honom: ”Lämna inte din bön medvetet, för om du lämnar den, avstår från den, så är han fri från Islam.” Det betyder islam har inte med honom att göra.

Profeten(S) säger: ”Skillnaden mellan en muslim och en som förnekar (kufr) är att avstå från sin obligatoriska bön eller latar sig till den och inte ber den.”

En gång kom en man till Imam Sadiq(A) och sade: ”Hur kommer det sig att den som begår zina (otukt) inte kallas för förnekare, medens en som inte ber kallas för det? Vad är beviset?

Imam Sadiq(A) säger till honom: ”För att den som begår zina och likartade handlingar, besegras av sina frestelser, medens en som avstår från bönen, lämnar den för att han ser ner på den.”

Profeten(S) säger i en hadith: ”Han är inte från mig, som inte tar hand om sin bön, ignorerar den, han är inte från mig som dricker alkohol, han kommer inte komma till mig vid floden., nej vid Gud.”

Varför ber du inte!

Vissa av dem som inte ber, har missförstått idén med bönen och har fått allt tvärtom. Du frågar hen varför ber inte du? De svarar: ”Gud behöver inte min bön eller fasta.” Så deras ursäkt är att Allah(SWT) inte behöver deras fasta eller bön. Men sannerligen är dem ute och cyklar. DU behöver Allah(SWT), anser du dig själv nog och inte behöver Allah(SWT)? Därför har dessa egentligen klipp kontakten med Allah(SWT), dem ser sig inte själva leva under Allahs(SWT) välsignelse, de har klipp underkastelsens band med Honom, så de har slutat att tacka Honom och lämnade sina plikter. Deras stolthet och högmod har orsakat att de avstått från bönen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *