Avstånd från bönen – del 1

Introduktion

Allah(SWT) skapade människan för ett syfte, som vi tidigare har talat om, han säger att vi är på en resa och vårt mål i resan är Allah(SWT) [2:156] “Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända”.

I denna resa, liksom i varje resa så behöver man transportmedel. Du behöver ha något som transporterar dig. I den andliga resan som Allah(SWT) har talat om för oss, är vårt transportmedel bönen. Därför säger Profeten(S) ”Asalat Miraj al-Momin” ”Bönen är den troendes uppstigning”, dvs den andliga uppstigningen.

Allah(SWT) har också sagt att han gett oss en frivilja. Denna fria vilja kan du använda själv och bestämma vad du vill göra.

Koranen säger så här:

76:3] إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

[76:3] Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].

Hur visar vi tacksamhet?

Ett av dem sätt som Allah(SWT) gjort obligatorisk för varje muslim att utföra och som är höjden av tacksamhet, är bönen, (Salat). Om bönen är ett obligatoriskt sätt till att tacka Allah(SWT), vad är motsatsen till den som inte utför bönen? Låt oss gå tillbaka till versen.

[76:3] Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].

Det vill säga den som inte tackar och ber, så är det som han förnekar Allah(SWT). Därför så kommer vi under denna serie att tala om avstånd från bönen.

Syskon våra heliga imamer när dem listar dem största synderna som en människa kan begå, så räknas avstånd från bönen bland dem största. När vi sedan läser i hadither gällande den som avstår från bönen är kafer (förnekare) skall vi därför inte överraskas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *