PokemonGo

I Guds Namn

Gud hedrade människan när Han skapade honom, han hedrade honom framför alla andra skapelser.

[17:70] VI HAR sannerligen visat Adams söner stor heder.

När man ser människan, som blivit hedrad av Gud, sjunka i nivån som är lägre än hans essentiella blir man ledsen. Detta klipp nedan får en att må dåligt. Visst man skrattar, men tusentals liknande fall. Genom ett spel dras ungdomar, dras denna vackra skapelse från Guds fokus.

Vi kommer beskylla oss själva: [25:29] Han ledde mig på avvägar, när Guds budskap redan hade nått mig.” [Så] leder Djävulen människan vilse och tar därefter sin hand ifrån henne.

Den här vackra människan, imorgon framför Gud, vad skall denna svara när Gud frågar dig vad har du spenderat dit liv på? [17:13] Och Vi har bundit varje människas bestämmelse vid hennes hals och på Uppståndelsens dag skall Vi lägga fram för henne en bok som hon finner uppslagen,

Vad kommer du föra fram i denna bok? Vad har du handlat min kära?

DU, O’människan är en underbar varelsen med unika och magnifika kvalifikationer? Guds säger: [33:72] Vi erbjöd himlarna och jorden och bergen ansvaret [för förnuft och fri vilja], och de avböjde av ängslan [att inte kunna bära] det; men människan – alltid beredd till synd och dårskap – tog det på sig.

Ja, jag har svårt att vara tyst och se hur flera dras till ett beroende som de inte är i behov av. Vi måste vara vaksam. Allah(SWT) säger:

[7:51] de som såg sin religion som en lek och ett tidsfördriv, därför att de hade fångats av det jordiska livets [lockelser].” [Och Gud skall säga:] “I dag har Vi glömt dem, liksom de glömde mötet denna Dag och inte trodde på Våra budskap.

Eller denna vers:

[6:70] Låt dem hållas som, fångade av det jordiska livets [lockelser], ser sin religion som ingenting mer än en lek eller ett tidsfördriv. Men varna [dem] med [Koranens ord] att människan störtar sig i fördärvet genom sina egna handlingar; [på Domens dag] finner hon ingen annan beskyddare än Gud och ingen som talar till hennes förmån.

Avslutar med denna vers

[6:32] Detta jordiska liv är inte mycket mer än lek och flyktig glädje; de eviga boningarna är ett bättre [mål att sträva mot] för de gudfruktiga. Vill ni inte använda ert förstånd

Vad har du förberett för nästa liv? Har du byggt ditt eviga liv så mycket som du bygger i det visuella spelet? Har lagt ens tid åt det?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *