​Tawalla och Tabarra – del 1

Inledning

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:
[42:23]  قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
[42:23] Säg [Muhammad]: “Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [min familj] den kärlek [de har rätt att vänta].”
Vi har tidigare i våra föreläsningar behandlat andra lärosatser (furu al-din) och idag skall vi tala Tawalla och Tabarra 2 av dem. Furu al-din är 10 st.

 1. Salat
 2. Sawm
 3. Hajj
 4. Zakat
 5. Khums
 6. Amr bil Marof
 7. Nahiy an al munkar
 8. Jihad
 9. Tawalla
 10. Tabarra

Dessa är så kallade furu al-din. Det vill säga trons grenar, liksom ett träd har grenar, så har också tron grenar. Det som utgör trädets ryggrad och stomme, är usol al-din. Dessa är 5 st.

 1. Tawheed
 2. Adl
 3. Nobawat
 4. Imamat
 5. Mi’ad

Det är tron på dessa 5 som utgör grunden för dem andra 10 stycken. Du kan t.ex. inte be till Allah(SWT) om du inte tror på att han finns eller tro på Profeten(S). För det går inte. Du kan inte heller hämta dina tolkningar från vem som helst, utan du behöver vända dig till dem som är kunnigast och rättmätigast och de är Ahl al Bait(A) dvs. Imamat. Våra sunni syskon tror på 3 av dem 5 vi nämnde. Dem har inte tron på Adl och Imamat.
Det som utgör att en muslim är muslim är tron på dem tre som alla muslimer är överens om och de är tron på Tawheed, Nobawat och Mi’ad.

Tawalla och Tabarra har vi sagt att de är två av furu al-din. Men vad betyder dem? Vad är det för något? Låt oss definiera dessa.

Tawalla/ Tabaraa – Definition

Bland det som Allah(SWT) har gjort som plikt för oss är att odla kärleken till Allah(SWT) och tillgivenhet till dem som älskar Allah(SWT). I spetsen av dem som älskar Allah(SWT) är dem 14 ofelbara, dvs. Profeten(S), Fatima Zahra(A) och de tolv Imamerna. Sedan följer kärleken till dem som älskar Ahl al-Bait(A).

I den versen som reciterades i början säger Allah(SWT) följande:

[42:23] Säg [Muhammad]: “Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [min familj] den kärlek [de har rätt att vänta].”
Dvs. Profeten(S) han vill inte ha någon belöning för detta budskap förutom en enkel sak. De är att man visar kärlek till Ahl al Bait(A).  Dvs. att du göra ”wala’a” visar hängvenhet, tawalla.

Tabarra eller Barat, är motsatsen. Det vill säga betrakta dem som är Allahs(SWT) fiender, dina fiender, dem som är Ahl al-Baits(A) fiender, dina fiender. Att man tar avstånd från dem.

Personer som räknas bland de som man tar avstånd från, är bland annat dem som tillskansat sig Ahl al-Baits(A) rättigheter och dem som förtryckt dem och dem som orsakat att deras liv var i fara och fick dem att leva i oroligheter. Man skall hysa fiendskap mot alla dem som Allah(SWT) och Profeten(S) anser som fiender. De finns flera Koranen verser som talar om betydelsen av tawalla och tabarra. Mina syskon detta är bland de nödvändigaste i tron.