Hajj – Pilgrimsfärden – Del 5

Försening av hajj

Man skall absolut inte försena sin hajj. Första hajj man utför kallas för ”hujjat al-islam”. Ifall man har möjlighet och uppfyller de kriterier som nämndes tidigare gällande hajj men bryr sig inte om att gå är det en stor synd. Shahid Dastghaib rankar den bland dem stora synderna i hans bok ”Greater sins”. Även om du försenar din hajj till nästa år och du har möjligheten att åka så begår du en stor synd.
Det är nästintill kufr ifall man gör det, då Allah(SWT) kallar det så:
3:97]   وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
[3:97] Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar (kufr) sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse.
Imam Sadiq(A) säger: ”Kufr menas här att avstå”.
Imam Sadiq(A) säger: ”Ifall en person dör utan att ha utfört hajj och har haft möjligheten till att göra det, kommer han dö som en jude eller kristen.” i en annan hadith säger imamen ”så kommer han ( den som avstår från hajj) att framträda på domedagen som antigen kristen eller jude.” Inte nog med det, så kommer han ”Att föras fram som blind på domedagen.”
Konsekvenserna av att försena hajj
Konsekvenserna av att försena hajj eller att avstå från det är många. Profeten(S) sade i Ghadir predikan: “O’Samling av människor! Utför Hajj av det heliga huset. De familjer som utför Hajj blir rika och de som försummar Hajj kommer reduceras till fattigdom. ”

“O’Samling av människor! Den Haji är stöd från Allah och vad du än spenderar (i Hajj) återställs till dig i denna värld. Och Allah kommer inte förspilla belöningen av dem som handlar (i nästa liv). ”
Imam Baqir (A) säger: “Tre saker är sådana vars belöning sker i detta liv utöver den nästa: ”Hajj som tar bort fattigdom, Sadaqah som avlägsnar katastrofer och att gör bra (för andra) vilket ökar livslängden.”
Imam Sadiq(A) säger:  “Om folk försummar Hajj blir det ingen fördröjning i nedstigande av straff över dem.”
Även dem som avråder eller skrämmer folk från hajj far illa till:
Imam Sadiq(A) säger: “Akta dig för att avskräcka din bror i tron från Hajj. Om någon gör det kommer han möta världsliga olyckor utöver straff i nästa liv. ”