Hajj – Pilgrimsfärden – Del 4 

Hemligheten bakom varför hajj är obligatorisk

Vad är hemligheten till att hajj är obligatorisk? I en hadith i Wasail Shia säger Imam Ridha(A) följande:
”Hajj är ett unikt tillfälle att presentera dig själv ödmjukt inför den Allsmäktige och ägna dig helt åt honom för att vinna Hans välbehag och söka närhet till Honom. Det är ett tillfälle för dig att avsätta alla världsliga bekymmer och oro och fördjupa dig helt i att dyrka din skapare och utföra Hans befallningar. För detta tar du avstånd från världsliga nöjen och komfort, bemöter svårigheter och den nyckfulla naturen. Dina uppriktiga ansträngningar att uppfylla de skyldigheter i Hajj belönas med Allah(SWT)s glädje och närhet till Honom, du får otaliga gåvor i denna värld, liksom nästa, din ånger är accepterad och dina synder är förlåtna, dina böner beviljas, detta är en speciell gudomlig favör för individerna som är en del av en stor samling på en enda plats.”
Imamen fortsätter:
“Förutom detta är Hajj en unik möjlighet för muslimer i allmänhet, från hela världen. Det ger en gemensam grund för samverkan mellan muslimer från olika länder på olika nivåer. Individer gynnas finansiellt vara sig de är handlare, leverantörer, återförsäljare eller uthyrare eller tiggare och fattiga som får allmosor. Människor i ett land får förstahandsinformation av de situationer som råder i andra muslimska länder. Sådan interaktion ger medvetenhet om de problem och svårigheter som din muslimska bror står för och kanske öppnar vägar för att utöka hjälpen.”