Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 4

Profeten Mohammad(S) sade angående Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A); “Dessa två kära söner är Imamer(ledare) vare sig de reser sig eller sätter sig ner.” (Al Bihar, Vol.43 sid. 278)

Imam Hassan(A) fick möta ett stort förtryck från många sidor; före och efter sin död förtrycktes han av många. Många säger sig förstå sig på denna Imam(A) men tyvärr har de inte förstått honom. Imamen(A) hade det svåraste uppdraget. Hela det ummaydiska väldet var emot Imamen(A). Folket kunde inte tåla Imam Alis(A) rättvisa, de kunde inte tåla denna gudomliga rättvisa och när Imamen(A) dog var det som en lättnad för vissa. Nu trodde vissa att de kunde hoppa omkring och skutta runt hur de ville. Men när Imam Hassan(A) efter sin faders död, tog över Khalifatet och följde samma spår som faderns spår, så växte hycklarnas hat. De hade ju precis blivit av med Imam Alis(A) rättvisa och nu kommer hans son också?

Därför ser vi att det muslimska samfundet förändrades efter Imam Alis(A) martyrskap. De bakomliggande faktorerna som fick Imamen(A) att ingå ett fredsavtal med Muawiya var ända utvägen för att Islams sanna anda skulle vara vid liv.

Många historiker berättare attackerade Imamen(A), vissa sade till exempel;

Att Imamen(A) kollapsade och fegade i slaget med Muawiya. Men sannerligen är detta en lögn, vi gick ju igenom igår hur Imamen(A) spelade en stor roll i Siffin och att han var en av dem som stödde Imam Ali(A).

Andra sade värre än den första gruppen, att Imam Hassan(A) ansåg att Muawiya var bättre och mer passande än honom och därför slöt han fredsavtalet. Men sannerligen är detta en lögn, för när Muawiya anlände till Kufa och gick upp på minbar sade han; “Hassan ibn Ali(A) såg mig mer passande till Khilafa än honom”. När han var klar med sin predika reste sig då Imam Hassan(A) och sade efter att ha nämnt Ahl al Bayts(A) rank och Mubahala händelsen: “Muawiya hävdade för er att jag ansåg honom som mer passande till Khilafa, sannerligen är detta än lögn, vi är sannerligen mer passande att leda folket enligt Koranen och Profetens(S) tradition. Vi Ahl al Bayt(A) är fortfarande förtryckta ända sedan Profetens(S) lämnade detta liv.” (Al-Bihar, Vol. 44 sid.62)

Nu kära syskon låt oss analysera och fråga oss själva; vad var det som hände?

Innan vi går vidare, låt oss först förstå vad en Imams ställning är och vem det är som väljer Imamen, samt vad är Imamat?

Imamat innebär tron på att efter profeten Mohammad(S), som är den sista profeten muslimerna tror på, behövs guider/ledare – Imamer. Imamat är Islams fjärde pelare. Efter profeten Mohammad(S) finns 12 imamer.

Imamerna har precis som profeterna följande kvalitéer och egenskaper:

De är utvalda av Allah(SWT)
De är Ma’sum, alltså begår inte några synder, fel eller misstag
De måste kunna utföra mirakel
De måste vara de bästa personligheterna av sin tid (i uppförande, kunskap osv)

Ayatollah Makarem Shirazi skriver i sin bok Imamat;

Imamat är en gudomlig ställning enligt Koranen

Av koranens verser kan man se att Imamat är en gudomlig ställning; liksom i denna vers:
{و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين} 
Och (minns att) Abraham(A) sattes på prov av sin Herre(genom ord) och (att han) fullgjorde alla hans befallningar.(Gud) sade:”Jag skall göra dig till ett föredöme för människorna.” Abraham frågade: och mina efterkommande?” (Gud) svarade:” Mitt löfte omfattar inte syndarna.”(2:124)

När profeten Abrahim(A) passerade dessa svåra tester och prov med framgång sades det till honom انّی جاعلک jag har utsett dig till Imam, inte människorna och inte röstberättigade valsamlingar (shoura).
قال ومن ذریّتی

Profeten Abrahim(A) bad av Gud inte av människorna ”قال و من ذریّتي ” men svaret kom att denna ställning och position är en klädnad som inte passar vem som helst ”لا ینال عهدی الظالمین ”. Dessutom har de högst lärda (Ulama), av denna vers (aya) framlagt bevis i frågan om felfrihet (’esmah). (Imamat, islamisk ledarskap sid. 20-21)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *