Metafor från koranen om mannen och kvinnan!

I Guds Namn

[2:187] …De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem.

Den heliga Koranen är så delikat i sitt sätt att ge oss metaforer. Denna ovannämnda vers är ett exempel. Allah(SWT) säger till oss, gällande frun och mannen, de är klädnad för er och ni är klädnad för dem. Frågan är vart finns det delikat här?

Jo, vad har våra kläder för roll? Våra kläder är dem som täcker oss, täcker vår smuts, täcker det fula som vi har, täcker det som brister i oss, täcker våra nackdelar, täcker det som vi inte vill att andra skall se, täcker det som vi skäms för, täcker det som vi döljer. Våra kläder utsmyckar oss också, framhäver det fina hos oss, visar oss som eleganta, visar oss som rena, visar oss som prydliga och unika. Våra kläder framhäver skönheten i oss, våra kläder förgyller oss.

Liksom att våra kläder gör allt detta med oss, bör hustrun göra detta mot sin make, och maken göra detta mot sin hustru. Detta är det fina med äktenskapet. Ni är varandras hemligheter, ni skall täcka för varandra. För ingen av oss är fullkomlig och vi alla har våra brister, men vi skall täcka dem. Ändå om ni, någon gång i tidens gång, skulle separeras, så avslöja aldrig den andres brister för någon. Utan var en ädel diamant, en ädel pärla! På så vis blir du den människan som höjs över änglarna i sitt beteende eller så blir du värre än boskapen!

Fi amman illah!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *