Anpassat material

image

Finns mycket skit snack om Iran, särskilt om hur sunni muslimer behandlas. Bland dem saker som Iran instiftat är att sunni muslimer i religionsämnet i skolan, får anpassat material som är enligt deras tolkning och enligt deras rättslärda.