Medias ondska

Istället för att fokusera på Shiekh #Nimr avrättning så fokuserat median på #Saudi – Iran konflikten. Median försöker driva diskussionen till en shia-sunni diskussion! Vilken ondska som finns hos betalda journalister!