Svärm av fåglar kommer!

image

 I Guds Namn

“HAR DU inte sett hur din Herre gick till väga mot Elefantens armé? Han gjorde deras krigslist om intet, när Han sände mot dem svärm efter svärm av fåglar som lät [ett regn av] stenar hagla över dem
– Hans förutbestämda straff! – Och [där] lät Han dem [ligga utströdda] som de torra stråna på ett avmejat sädesfält. [Den heliga Koranen 105:1-5]

Er tid  är kommen #Saudi