Jahr och Ikhfat[1]

Al-Jahr är att recitera i en hörbar röst.
Al-Ikhfat är att recitera i en ohörbar röst.

Som en muslimsk student skall det vara känt för dig att recitera Surat(kapitel) ul-Fatihah i bönen är obligatorisk samt att recitera en annan surah också, såsom Surat ut-Tawhid i första och andra rak’ats, För män är det att reciterar dessa surahs i vissa bön hörbart och i vissa andra ohörbart, detta förklaras enligt nedan:

1. I Salat Subh, Maghrib och Isha är det obligatorisk för män att recitera dessa surahs i första och andra rak’ats hörbart. När det gäller kvinnor har de möjligheten att antingen recitera hörbart eller ohörbart, under förutsättning att de inte hörs av män. Om män har möjligheten att höra deras röst måste de recitera ohörbart.

2. Recitationen i Salat uz Zuhr och Salat ul-‘Asr ska vara ohörbart av både män och kvinnor.

3. Recitationen av al-Fatihah eller Dhikr i tredje och fjärde rak’ats av alla salats ska vara ohörbart.

—————————————————————————————————————————————————

[1] Vad gäller Jahr och Ikhfats nämnda yttranden i artikeln är avtalat med Shafi’is och Shi’ah. Hanafis säger att den bedjande har möjligheten att recitera antingen hörbart eller ohörbart. Hanbalis säger att det är mustahab (rekommenderat) att recitera hörbart i första och andra rak’ats av Subh, Maghrib och Isha. Författaren av “Rahmat ul-Ummah” säger:” De (de olika sekter) är överens om att det är sunnah (tillval) att recitera delar bönen hörbart eller ohörbart är tillåtet.

Denna artikel är översätt och är tagen ur boken Manhaj ul-Fiqh il-Islami av S.H. Al-Musawi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *