Bevis från Bibeln att Jesus inte är Gud

Inom islam tror vi verkligen att det bara finns en Skapare, som är Allah(SWT), skaparen av alla ting. Ingen muslim överväger ens om Jesus Kristus är Gud. Det finns många bevis på att Jesus Kristus varken är Gud eller Gud i mänskligt kött eller vad som är känt som “Gud i förkroppsligad form”. Här ska vi presentera för er åtta bevis på att Jesus Kristus inte är Gud.

1. Jesus Kristus avvisade påståenden som kristna ålegat om hans gudomlighet; han förkunnade även för judarna och hans lärjungar att han var sänd av Fadern, Skaparen, som en profet och inte Gud. Jesus säger ”Av mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.” (Johannesevangeliet 5:30)

2. Jesus Kristus erkände att han inte visste när den sista timmen skulle vara, den kommande timmen av Domedagen. Skulle han ha varit Gud, så skulle han fått ta del av den gudomlighet och kännedom, om den kommande timmen, men han sade bara; ” Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” (Markusevangeliet 13:32)

3. Genom Jesus egna ord, identifierar han att det enda goda som finns,
är Gud, Skaparen av denna existens. När Jesus kallades för god av hans lärjungar, svarade han snabbt genom att säga: ”Jesus sade: ”Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god, det är Gud. Men vill du gå in i livet, så håll budorden.” ( Matteusevangeliet 19:17)

Notera: Hade han varit Gud, skulle han lätt ha informerat sina lärjungar, eftersom Jesus inte fruktade något från hans lärjungar och vänner. Här kan man se, på ett mycket positivt sätt, så upphäver Jesus åter läran om treenigheten som han hade gjort i Markusevangeliet 13:32, där han lär ut att det inte finns något gott utom hos En och det är Gud.

4. Jesus Kristus, visade både teoretiskt och praktiskt Guds storhet, skaparen av alla ting, genom att förklara hans gudomliga storhet. I detta avseende sade Jesus, ”ty Fadern är större än jag.” (Johannesevangeliet 14:28) och han sade ”Vad min fader har gett mig är större än allt annat,”(Johannesevangeliet 10:29)

Notera: Jesus Kristus i hans ovan nämnda ord motbevisade inte bara konceptet av treenigheten, men han ogillar det också. Detta eftersom att han förklarar Faderns storhet än sitt eget. Han förklarade också storheten av den heliga anden än hans egen, när han sade: ”Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga anden får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande.” (Matteusevangeliet 12:32)

Det är intressant nog att se, att versen ”För det är tre som vittnar i himmelen, Fadern, Ordet och den helige Andes namn och dessa tre är en … “(Första Johannesbrevet 5: 7) som är i kung James version av Bibeln, och som förmodligen bildar ett starkt bevis för läran om treenigheten till de kristna, har nu tagits bort från Bibeln. Därmed kan du inte läsa denna vers i den reviderade versionen av bibeln 1952 och 1971.
Här skulle vi vilja fråga, om den bibliska referensen i Första Johannesbrevet 5:7, om det var rätt och riktig, varför har det då tagits bort i den reviderade standard versionen? Och om detta citat inte var korrekt, varför har den Helige Ande inte informerat kyrkan om det, och varför har kyrkan fått vänta i cirka 1900 år för att ta emot sanningen? Vilken typ av rättvisa är detta?
5. Bibeln säger: ” Strax därefter förde Anden honom ut i öknen. Och han var i öknen i fyrtio dagar och frestades av Satan…” (Markusevangeliet 1: 12-13). Den står också ”När djävulen så hade slutat med alla sina frestelser, vek han ifrån honom, intill läglig tid.” (Lukasevangeliet 4:13).

Notera: Denna djävul när han avslutade från hans frestelser, avvek han från Jesus för en läglig tid! Det verkar som om djävulen lovade att fortsätta sin frestelse på denna påstådda Gud för alltid. Hur svag var denna gud, och hur okunniga är de som fortfarande betraktar honom att vara deras skapare och upprätthållare?

Vi har fått veta att den sanne Guden inte kan frestas med det onda. Detta om Jesus Kristus var frestad av Satan som är ond, då var han inte Gud, detta har bevisats av Bibeln när den säger ”Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. (Jakobsbrevet 1: 13-14)

Notera: Faktum så var Jesus en verklig människa som vilken annan människa. Han kan bli frestad av Satan med onda, och sanningen är att ondskan inte kan nå Gud, det innebär att Jesus inte var Gud. Detta kan aldrig förnekas av någon intelligent varelse.

6. Vi läser i bibeln att Jesus Kristus blev döpt av Johannes döparen; handlingen att bli döpt av Johannes är en klar indikation på att han var en människa med brister. Detta faktum kan enkelt förstås när vi inser att Johannes dop var för avlägsnandet av synd och ånger. Bibeln håller med om detta faktum genom att säga: ”Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. ” (Matteusevangeliet 3:13)

Samtidigt erkänner Bibeln doppet av Johannes Döparen ”Innebar syndabekännelse och omvändelse från synder.” (Matteusevangeliet 3: 6 & 11)

7. Bibeln ger full gudomlig myndighet till Gud, skaparen av alla ting, och på Domedagen ska allt vara under hans befäl. I detta avseende kommer Jesus Kristus vara ett föremål under faderns fulla kontroll och skaparen av allt; detta står tydligt i Bibeln: ” Och sedan allt har blivit Sonen underlagt, då skall ock Sonen själv giva sig under den som har lagt allt under honom. Och så skall Gud bliva allt i alla.” (Först Korinthierbrevet 15:28

Ovanstående bibliska vers är en tydlig indikation på att Jesus Kristus inte var Gud. Hade Jesus Kristus varit Gud, skulle han aldrig utsättas för en annan Guds kontroll eller kommando, detta eftersom det finns bara en Gud, skaparen av himlarna och jorden och allt vad som finns däri.

8. Vi läser i Bibeln att Jesus Kristus dog och gav upp andan, vilket symboliserar att han dog och kände smärtan av döden. Bibeln säger ” Med ett högt rop slutade Jesus att andas.” (Markusevangeliet 15:37) ”… dog Kristus…” (Romarbrevet 5,6) ”Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död…” (Johannesevangeliet 19:33)
Hur kan det vara möjligt för en Gud att dö och känna smärtan av döden? Bibeln informerar oss också att den verkliga och sanna gud aldrig kan dö, när den säger: ”Så säger han som är hög och upphöjd, han som tronar i evighet” (Jesaja 57:15)

Således bekräftar Bibeln också att Jesus inte är Gud, det är ett obestridligt faktum att den sanne Guden aldrig kan dö, detta bekräftas av följande uttalande ”som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.” (Första Timotheosbrevet 6:16)
Efter att vi har bevisat att Jesus inte är Gud, är det ett obestridligt faktum att han inte kan bära världens synder, eftersom det har visat sig att han inte är Gud.

Notera: Om Jesus var Gud, skulle han ha varit odödlig och evig som det har beskrivits i versen i Jesajas bok och i Timotheosbrevet. Faktum är att han var en människa, och utsattes för svält? (Matt 21:18) Smärta och tårar? (Joh 11:35) Törst? (Joh 19:28), slummer, sömn? (Matteus 8:24, Lukas 8:23) och enligt bibeln utsattes han också för en förment skamlig död på korset, Allah förbjude.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *