Imam Hassan Askari(A) – Del 4

I Guds Namn,
Salam Aleikum syskon!

Idag är det minnet av Imam Hassan Askaris(A) martyrskap. Beklagar sorgen! Här kommer del 4

Imamen(A) var likt hans förfäder emot förtryck och orättvisor. Imamen(A) blev fängslad pga. detta. Mina syskon, SubhanAllah när en troende skapar relation med Allah och har ett starkt band med Allah(SWT), vad händer då? Jo, han förändrar sin omgivning. Detta är precis det Imam Hassan Askari(A) gjorde, när han var fängslad under Muhtadis tid, så skrev Muhtadi till fängelse chefen Saleh ibn Wasif att han skulle förtrycka imamen ännu mer. Salih i sin tur svarade Muhtadi genom att säga: ”Vad kan jag göra mer, jag lämnade honom åt de hårdaste och strängaste väktarna så förändrade han deras tillstånd, tills att de blev sådana personer som ber och fastar. Deras bön och fasta var passionerade.”

Muhtadi beordrade att de skulle kalla till honom dessa väktare. När de väl kom sade han till de ”Vad håller ni på med?”. De sade: ”Vad vill du att vi skall säga om en person som fastar dagarna ut och ber om nätterna, och är endast upptagen med dyrkan handlingar, utan att göra något annat. När hans blick hamnar på oss ryser våra kroppar och vi tappar kontrollen”.

Även vid en annan gång när han var fängslad i Nahrir, så var hans fänglese väktare en grym man. En dag fick han ett råd av sin fru, som följde: ”Frukta Allah(SWT)! Vet du inte vem det är som du har fängslat i ditt fängelse? Han är en from man och en entusiastisk tjänare till Allah. Jag fruktar att Allah(SWT) ska förbanna dig”.

Då sade hennes man ”Jaså? Fruktar du det? Se då hur jag kommer slänga in honom i de vilda djurens bur”. Fängelsevakten bad om tillåtelse från khalifen och beviljades sin förfrågan och började sätta planen i verk. Imam al-Askari(A) sattes i vilddjurens bur och folket trodde att det var slutet för Imamen(A).
Men när väktarna gick för att se efter Imam Hassan Askari(A), fick de istället vittna Imamen(A) omringad av djuren som bugade för Imamen(A), medan han bad till Allah(SWT). Efter denna händelse lydde orden att Imam Hassan Askari(A) skulle skickas tillbaka till sin föregående cell.

Som vi ser mina syskon så hade Imamen(A) det väldigt svårt bland dessa förtryckare, även hans anhängare hade det svårt. Imamen, som vi sade tidigare blev fängslad flera gånger under hans liv. Hans anhängare hade väldigt svårt att ta kontakt med honom. Han(A) hänvisade folket till hans studenter. De abbasidiska khaliferna visste att från Imam Askari(A) skulle den sista imamen komma. Så de försökte vid flera tillfällen lönnmörda honom, fängsla honom. Imamen levde ett väldigt förtryckt liv, men trots det var han magnifik i hans karaktär och ingen kunde säga något dåligt om honom. Han påverkade det muslimska samhället trots att han var i husarrest och förtryckt. Tänk er om han var fri.

Hans personlighet

Imamens personlighet och karaktär var så lysande att till och med hans fiender yttrade om hans goda moral och ställning, bortsett från hans vänner. Det återberättas av Hassan ibn Mohammad al-Ashari och Mohammad ibn Yahya och andra, att en man vid namnet Ahmed ibn Obeidallah bin Khaqan var en person som var väldigt trångsynt och innehade hat mot Ahl al Bait(A), och tyckte inte om dem. En dag återberättas det att han var vid en majlis (samling) och sade:

”Jag känner inte till någon i Samarra av alawiyo (Imam Alis(A) ättlingar) som Hassan ibn Ali ibn Mohammad ibn Ridha i hans vägleddande, moral, kyskhet, nobelhet och storhet bland hans familj och bland Bani Hashim. Att man till och med ger honom förträdde och respekt över de äldre i släkten.”

Denna man berättar att han en dag satte med sin far. Så kom Imamen(A). Hans far var en höguppsatt person i det abbasidiska riket. Han säger, när Imamen kom, så reste sig min far och mottog honom och kramade honom och lät han sitta bredvid honom. Han säger, jag blev chokad av det jag såg. Min far har inte tagit emot någon på detta vis. Senare på kvällen, säger mannen, så frågade han sin fader angående händelsen. Eftersom han var vid ett sådant tvivelaktigt tillstånd. Hans fader sade: ”Min son denna man är rafidas imam. Han heter Hassan ibn Ali och kallas för ibn Ridha.” – Notering att alla Imamer efter Imam Ridha(A) kallas för ibn Ridha dvs. söner till Imam Ridha(A). – Sedan blev han tyst och sade. ”Vore det inte för Abbasiderna, skulle han vara den mest passande i styret av hela hans släkt, bani Hashim, pga. hans nobelhet, kyskhet, asketism, dyrkan, moral och fred. Om du skulle se hans fader så är han likt honom, en stor och respekterad man.” Etc.

Denna man säger också vidare. ”Jag började söka information om Imam Hassan Askari(A) och vart än jag vände mig, till hans vänner eller fiender, så erkände alla hans storhet och höga position och moral. Han hade företräde bland hans familj, bland de äldre och yngre. Jag fann varken en vän eller en fiende till honom som sade något ont om honom.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *