Imam Hassan Askari(A) – Del 3

Detta mina syskon var en kortfattad och väldigt simpel genomgång av det som hände Imamerna. Varje imam var speciell i sin tid. Deras roll och påverkan i det islamiska samhället var väldigt stor, trots att det ummaydiska riket och det abbasidiska riket förtryckte dem, så brukade dem oftast vända sig till dem när det gäller svåra ärenden, som de inte kan lösa. De brukade själv erkänna att lösningen för deras problem fanns hos dem. Varje imam propagerade mot förtrycket och som ni la märke mina syskon, efter varje imam minskade relationen mellan Imamen(A) och hans shia. Imamerna brukade oftast hänvisa sina shia till deras trogna rättslärda följeslagare. De förberedde för Imam Mahdis(AJ) fördoldhet.

Trots att man försökte avskilja imamerna(A) från samhället, så hade de stor påverkan på samhället och omgivningen. Så länge de fanns, så levde den sanna islamiska andan och läran kvar. Hur mycket man än försökte bli av med imamerna genom lönnmord och förtryck så kunde man inte. De makthungriga abbasidiska khaliferna var grövre mot imamerna än de ummaydiska. Deras förtryck och hat mot Ahl al Bait(A) var enorm. Flera tusentals shia mördades. Under en kväll under den abbasidiska khalifen Haron Rashids tid så slaktade man 60 stycken seyyeds (ättlingar till Profeten(S)), bara för att de var ättlingar av Imam Ali(A), utan att frukta Allah(SWT). Deras hunger till makten fick dem att döda vemsomhelst till och med deras bröder! De mördade, de spred orättvisa och förtryck. De spred sedefördärv, de förvanskade islams budskap, de lekte med statens pengar, de drack, de hade dansörer, kvällar med musik och artister, de hade massa vilseledande propaganda etc. Dessa tyranner och äckel styrde det muslimska riket. Vid Gud den Mäktige, vore det inte för Imamerna skulle islam ha utplånats och tynat bort!

Imam Hassan Askari(A) levde vid sådana omständigheter, han fängslades flera gånger under hans liv. Imam Hassan Askari(A) kallas för ”askari” pga. att han, som vi nämnde tidigare förflyttades tillsammans med sin fader från Medina till Samarra, där deras boende var i ett militärläger. Militär heter på arabiska ”askar” och därför blev han kallad för ”Askari”. Hans mest kända namn är Naqi och Zakiy.

Som vi sade tidigare så tog han över det gudomliga ledarskapet vid en ålder av 22 år, efter att hans fader blev förgiftad. Imamerna brukade oftast informera sina anhängare om den näst kommande imamen, så att anhängarna inte far vilse, och så det gjorde Imam Ali Hadi(A). Vid flera tillfällen så informerade Imam Hadi(A) sina anhängare gällande Imam Hassan Askaris(A) imamat (gudomliga ledarskapet) efter honom. Till exempel säger:

Saqr ibn Abi Dalf: ”Jag hörde Imam Hadi(A) säga: ”Imamen efter mig är min son Hassan och efter honom är hans son al-Qaim, den som kommer fylla jorden med rättvisa, efter att den fyllts med orättvisa och förtryck”.

Imam Hassan Askari(A) levde under 3 abbasidiska khalifer. Den ena var värre än den andra. Den förste abbasidiska khalifen under hans Imamat var, al-Motaz. Al-Motaz var en grym och kallblodig person, han dödade flera anhängare av Ahl al Bait(A), inklusive Imam Hadi(A). Motaz var så grym att han en dag fängslade sin bror al-Mo’ed och gav honom 40 piskrapp och släppte inte ut honom förrän han avstod från att vara hans efterträdare. När han senare hörde om att några turkar ville rädda honom och göra revolt, så avrättade han honom. Under Motaz tillfångatogs ättlingar från Imam Ali(A), från Jafar ibn Abi Taleb och från Aqil ibn Abi Taleb. Anhängare av Imamen levde väldigt svårt under hans tid och förföljdes hela tiden. En dag skrev en av Imamens(A) kompanjoner om deras förtryck. Då svarade Imamen(A): ”Om tre dagar kommer frälsningen”. Och det som imamen hade förutspått blev verkligt. Efter tre dagar gjorde turkarna en revolt mot honom och fängslade honom i hans fängelse tills han dog. Detta eftersom de insåg att han inte tjänade dem och var till deras hjälp.

Efter Motaz blev Muhtadi khalif för det abbasidiska riket. Muhtadi låtsades vara from och antog en helgonlik hållning där han förbjöd närvaron av kvinnliga sångerskor i sitt hov och fastställde speciella dagar för att ta emot folket och lyssna på deras bekymmer. Hans hat mot shia-muslimerna och deras Imam skiljde sig inte från de andra kaliferna. Imam Hassan al-Askari(A) sattes till och med i fängelse under Muhtadis khalifat. Till dess att han ville döda Imamen(A). Då skrev en av imamens följeslagare till Imamen(A) angående detta. Då sade Imamen(A): ”Detta förkortar hans dagar, räkna fem dagar från idag och på den sjätte dagen kommer han att dödas pga. hans ignorans av avstå från att följa Guds order.” Muhtadis störtades av de turkiska trupperna och blev mördad. Det blev som Imamen(A) verkligen förutspådde.

Efter Muhtadi blev Mu’atmid khalif för det abbasidiska riket. Denna man var likt hans förgångare, kall blodig och en förtryckare. Denna man var upptagen med att leka och leva ett promiskuöst liv och överlät ledningen till sin brors, Muwaffaqs händer. Efter Muwaffaqs död, fick Muwaffaqs son, Mu’tazid ansvaret för ledningen. Mu’atmids namn var endast som khalif. Under Mu’atmids tid mördades Imam Hassan Askari(A) och inte bara han, utan även andra ättlingar av Imam Ali(A). Det räckte inte nog med att döda dem, utan man lekte med deras kroppar, då man skar av deras händer, tungor, öron etc. Enligt historikerna uppstod det så mycket krig och slag under hans tid, att dödsiffran nådde till en halv miljon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *