Imam Hassan Askari(A) – Del 2

Vidare mina syskon när den tredje Imamen(A) mördades i sin revolution på det värsta sättet som mänskligheten kunnat beskåda så tog den fjärde imamen över, Imam Ali ibn Hossein al-Sajjad. Likt hans förfäder propagerade han mot förtrycket. Under denna period lyckades denna Imam väcka liv på människorna genom att han spred sin faders revolution, bland folket och lyckades under hans fängelskap skaka om Yazid son till Muwiyas tron framför ögonen på honom. Vidare så fortsatte denna imam propagera mot förtrycket genom gudomliga åkallan, trots sanktioner och förtryck. Efter att denna Imam blivit förgiftad tog den femte imamen över, Imam Mohammad ibn Ali al-Baqir. Under den femte imamens och den sjätte imamens, Imam Jafar ibn Mohammad al-Sadiqs(A) tid föll det ummaydiska dynstin och det abbasidiska dynstani började resa sig och etableras. Under denna tid hade dessa imamer lite mer luftutrymme än vad de tidigare imamerna hade.

Här spred sig den islamiska läran så starkt att man lyckades utbilda tusentals studenter som varje en av dem var speciell och lärd. Under dessa omständigheter studerade även Abu Hanifa och Malik ibn Anas under imamerna. Under denna tid var imamerna fullt upptagna med att sprida islams sanna läror och man tog till sig varje chans man hade. Fram till dess att abbasidska dynastin lyckats etablera sig starkt. Här började man stänga och begränsa utrymmet för imamerna. Den femte imamen blev förgiftad och den sjätte imamen tog över, Imam Jafar ibn Mohammad al-Sadiq(A). Imamen(A) levde under stark övervakning och begränsning, samt förtryck. Man var så hård och grym att man till och med vid ett tillfälle attackerade imamens hus och brände den. En bild som vi kan se härifrån, är från serien som handlar om Geber, Jabir ibn Hayan en av Imam Jafar Sadiqs(A) studenter. Där man kan se hur man stängde utrymmet för Imamen(A), att ens kunna träffa sina anhängare. Han han levde under spioneri, förföljdhet och konstant övervakning och attacker. Fram tills han blev förgiftad. Båda dessa imamer propagerade mot förtrycket som ägde rum. Vid detta tillfälle tog den sjunde imamen, Imam Musa ibn Jafar, al-Kadhim(A) över.

Under Imam Musa Kadhim(A) ökade trycket mot Ahl al Bayt och deras anhängare grovt. De abbasidiska khaliferna var hårdare mot Imamerna. Till sådan grad att de fängslade Imam Kadhim(A) under hans liv 20 år. Hans barn jagades bort från sina hem, endast kvinnor kvarstod i huset. Alla imamens söner var i flykt. Det shiitiska samfundet fick redan här vänja sig ännu mer att vända sig till Imamernas trogna studenter, eftersom man inte hade chansen att träffa imamerna. Trots detta lyckades denna imam stå emot förtrycket och kunde från fängelset påverka samhället och propagera mot förtrycket som ägde rum. Det skedde en revolution som var likt Karbalas revolution, som kallas för ”Wakiat al-Fakh”. Imamen upplevde ingen harmoni eller lugn under abbasidiska styret tilldess att han blev förgiftad. Då tog den åttonde imamen över, Imam Ali ibn Musa al-Ridha(A).
Man påtvingade denna imam att inta en position som efterträdare av den abbasidska khalifen Mamon. Man tog honom från hans hem i Medina till nordöstra Iran, i Khorasan, dagens Mashhad. Här hade imamen lite mer utrymme att träffa hans shia, men dock så var han begränsad och förföljdes av spioner och hatare av Ahl al Bait(A). Imamen(A) propagerade likt hans förfäder mot förtrycket som pågick av den abbasidiska khalifen Mamon. Imamens(A) inflytande bland muslimerna i Khorasan och i det muslimska samfundet växte dag för dag, att Mamon blev rädd över sin tron och förgiftade Imamen(A). Då tog den nionde imamen över, Imam Mohammad ibn Ali al-Jawad(A).

Denna imam tog över ledarskapet redan vid en ålder av 9 år. Imamen handlade likt sina förfäder, även han förtrycktes och begränsades och fick inte träffa sina shia (anhängare). Man tog honom från hans hem i Medina till Iran och därifrån till Baghdad, där blev han förgiftad av hans fru i en plan som smides av abbasiderna. Man låste in imamen i huset medens han fick genomlidda giftets plåga tills han dog. Då tog den tionde imamen över, Imam Ali ibn Mohammad al-Hadi(A).

Även denna Imamen(A) förtrycktes, här var det mer effektivit. Man förflyttade Imamen från Medina till Baghdad, och sedan till en tränings läger för armen i Samarra. Där var han under en hård och stark bevakning, till sådan grad att hans anhängare inte ens fick träffa honom. Imamen levde vid väldigt hårda och svåra omständigheter, skild från hans shia. Hans shia kunde endast kontakta honom genom brev eller genom att kontakta hans trognaste följeslagare, ifall man behövde något utlåtande. Även han blev förgiftad av abbasiderna likt de övriga imamerna. Då tog den elfte imamen, Imam Hassan ibn Ali, al-Askari(A) över.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *