Imam Hassan Askari(A) – Del 1

Idag mina syskon skall vi tillsammans besöka Imam Hassan Askari(A) hem, besöka detta hem själsligt och låta våra hjärtan vara närvarande så att vi hör Imamens(A) ord och röst i hjärtat. Vi skall under denna heliga kväll av denna heliga månaden besöka detta hem för att förberedda oss inför de kommande dagarnas händelse, nämligen Imam Hassan Askaris(A) bortgång. Vi skall närvara hos Imam Mahdis(AJ) fader och i hans hus, för han är okänd för oss.

Vad jag menar med okänd är att visa känner Imam Hassan Askari(A) genom namn utan att veta vad han gjorde, vad han hade för roll i det muslimska samfundet, hur han påverkade det tyranniska styret etc. och mycket mer. Den andra anledningen till varför föreläsaren valt att tala om Imam Hassan Askari(A) är för att han är i vår ålder, han dog vid en ålder på 28 år. Han tog över det gudomliga ledarskapet när han var 22 år gammal. Vid denna unga ålder blev Imamen(A) imam, men vilket innehållsrikt liv han hade och vilken roll han hade i det islamiska livet både på det sociala, politiska och andliga planet.

För att vi skall förstå Imamens(A) liv behöver vi få lite bakgrund om tidigare händelser om de förgående imamerna som levde innan honom. Redan efter att Profeten(S) lämnat livet började sanktioner och förtryck att ske mot Profetens(S) hushåll och Imamerna. Det gudomliga ledarskapet som var bestämt av Allah den Mäktige, den Vise, gällande efterträdandet av Profeten(S) ifrån togs från Imamerna. Allah(SWT) hade bestämt att tolv ledare skulle leda detta samfund efter Profeten(S), och att den ene skulle ta över den andra så fort han lämnat livet, så jorden inte kvarstår utan något gudomligt bevis. Guds sändebud betonade Imamernas(A) ställning vid flertalet gånger sedans början av kallelsen fram tills hans död, och påbjöd det muslimska samfundet att hålla fast vid dessa Imamer. Profeten(S) har till och med vid visa tillfällen namngett dessa Imamer en efter en så att samfundet inte skall ha något argument.

Efter att Profeten(S) lämnade livet fråntogs ledarskapet från den första imamen, Imam Ali(A) och man inledde en process av sanktioner och förtryck mot honom och hans familj till den grad att de attackerade hans hem och sedan efter 23 år återvänder samfundet och lämnar tillbaka det som var Imamens(A) rätt. Det varade inte länge endast 4 år och så lönnmördades den första Imamen(A) och khalifatet togs över av den andra imamen, Imam Hassan(A). Denna Imam(A) sveks likt den första Imamen av det muslimska samfundet, att man till slut fick Imamen(A) att teckna ett fredsavtal med en förtryckare för att bevara islams anda, Imamen(A) hade endast 4 trogna följeslagare kvar vid hans sida. Det dröjde inte länge förens även han lönnmördades, genom att förgiftas av sin egen fru, genom en plan som smides av Muwiya.

Den tredje imamen, Imam Hossein(A) tog över och under hans tid blev förtrycket och orättvisan effektivare och ännu mer. Islam började förvanskas. Islam var nu endast ett namn som yttrades i folks tungor då tyranni och rädsla för de onda härskarna hade fyllt folks hjärtan. Islam behövde någon som skulle väcka samfundet och få liv i människornas döda hjärtan. Här reste sig Imam Hossein(A) tillsammans med de trognaste familjemedlemmarna och följeslagarna som sammanlagt var 72 personer. Tillsammans reste sig dessa hjältar och skapade en av historiens största revolutioner, om inte största, vars anda och själ ännu lever bland miljontals människor. Denna revolution skakade om tyrannis tron och välde. Muslimerna vaknade från deras sömn. Revolution efter revolution börja äga rum. Effekten av revolutionen var enormt starkt att redan efter ett kort tag rasade hela den ummaydiska dynastin.

Den ummaydiska dynastin som etablerades av Muwiya son till Abu Sufyan, tillsammans med hans fader reste denna dynasti och började växa redan vid den första khalifens tid, Abu Bakr. Då man diskret gav stöd till dynastin ekonomiskt, stödet fortsatte diskret under även den andra khalifens tid, Omar bin Khattab. Under den tredje khalifens tid, Othman bin Affan blev det ekonomiska stödet allmänt och enormt att vid den tiden så hade det ummaydiska dynstin etablerats så starkt och säkert att det hade en egen härskare och arme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *