En lektion i Imam Alis(A) skola – Del 1

I Guds Namn, den Nåderike, den Barmhärtige

Imam Ali(A) sade

”Din värdighet är som fruset vatten som smälts genom att fråga, så se över i vems närvaro du vill att den ska smälta!”

(Nahjul Balagha, hikma nr 346)

Människan innehar värdighet och självrespekt, och arbetar alltid hårt för att behålla sin respekt och status i samhället. Så länge som hon inte ber någon om något och inte sträcker ut sin hand till någon person i förnedring, så förblir hennes värdighet intakt, och hon kan fortsätta leva med heder.

Dock när hon gör en begäran/förfrågan, så förringar hon sig själv och ger upp sin värdighet. Men om personen hon vädjar till är ädel och vänlig, kan hon söka sig till denna utan att tala om det för någon annan. I detta fall, uppnår hon vad hon behöver och kommer endast att ha förringar sig framför en individ.

Naturligtvis att förringa sig själv framför en ädel är acceptabelt och inte alltför svårt att bära på. Men, å andra sidan om personen som du vädjar till är skamlig och ovänlig. Så kommer du antingen inte att uppnå målet med din begäran eller om du gör det, så kommer personen att tillkännage det i olika sammankomster i syfte att visa upp sig. Så i slutändan så kommer personen antingen att inte få uppnå vad hon behöver eller kommer att förlora sin värdighet och sitt anseende i mångas ögon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *