Situationen i Irak

VIKTIGT uppmanar alla syskon att läsa detta, specifikt irakier!

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

”OCH [MINNS, Muhammad] hur förnekarna av sanningen smidde onda planer mot dig; de ville ta dig till fånga eller döda dig eller driva bort dig. Ja, de smider sina planer, men Gud smider [också] Sina planer och Gud smider bättre planer än någon annan. (Den heliga Koranen 8:30)”

Pga. den senaste tidens politiska händelser i Irak har det blivit nödvändigt att belysa vissa punkter som media inte tar upp. Idag sprids mycket onödig rädsla och oro bland folk pga. den falska media som inte belyser hur kontrollerat situationen är egentligen i fronten. En del av det här kriget mot IS är just media och den psykologiska krigföringen. Media som blossar upp och väcker rädsla och oro bland människor.

Att nyheten om staden Ramadi i Irak, som ligger 10 mil från Bagdad, föll i IS händer kom inte som en överraskning för mig personligen eller för andra som är insatta i irakisk politik. I Irak finns det 4 städer som hade och har en lojalitet till Saddam. Det är Mosul, Tikrit, Ramadi och Falluja. Just dessa städer lyckades IS attackera och ta över (med Guds nåd så befriades Tikrit). Det är inget konstigt då du har en del av den lokal befolkning som visar stöd till IS.

En annan punkt är att det har varit stor fokus kring huruvida den folkliga rörelsen (Hashd_alShabi), som består av shia muslimer skall in i Anbar provisen som är ett sunni muslimskt område, och strida mot IS. Den folkliga rörelsen består av irakier som har besvarat kallelsen som Ayatollah Ali Sistani(HA) utropade, gällande att beskydda landet mot IS.

Flera nyhetsbyråer, sunni muslimska förespråkare (religiösa och politiska), samt andra klanledare propagerade och visade avsky mot att den folkliga rörelsen skulle in och strida mot IS i en sunni muslimsk provins. Från den amerikanska sidan så hotade man att flygbomba den folkliga rörelsen ifall de strider i Anbar provinsen mot IS. Därför valde man att avvakta i den folkliga rörelsen från att strida mot IS i Anbar provisen, eftersom det blev stor ståhej kring det. [Noterbart att den folkliga rörelsen arbetar nu officiellt under den irakiska arméns fana.]

Den irakiska premiärministern Haidar al-Obaydi uppmanade därför den folkliga rörelsen att inte strida i Anbar provinsen och så blev fallet. Vad hände? Dem enda som stannade kvar var den irakiska militären som strider nu på flera håll i landet mot IS och hade inte dem resurser som krävdes för att stå emot IS. Därför fanns inget alternativ än reträtt. Var det fegt? Nej, det var en politisk reträtt och en nödvändig sådan, i ett krig behöver man ibland retirera för att samla styrka och attackera på nytt.
I samband med att den folkliga rörelsen avstod från att strida i Anbar provinsen och innan IS tog över Ramadi, kom den amerikanska statens idé om att fördela Irak till tre delar. En kurdisk del, en sunnisk muslimsk del och en shia muslimsk del. USA menade i förslaget att man även skulle stödja kurderna och sunni muslimer med vapen och pengar i kriget mot IS. Faktum var att allt detta var för att hindra den folkliga rörelsens framgångar som successivt ökade.

Vad handlar allt detta om? Jo, allt handlar om att så splittringens frö bland muslimer i Irak. Skapa ett krig mellan shia och sunni. Ett krig där barns, kvinnors och mäns blod kommer rinna på gatorna pga. ett politiskt maktspel, där förloraren är den irakiska befolkning och det muslimska samfundet, och vinnarna är Iraks och muslimernas fiender!

Vad hände? Människor från Anbar provisen flydde deras hem. Barn, vuxna och gamla lämnade allt de ägde och flydde mot Bagdad och de sydliga städerna i Irak. IS skördade all liv de kom åt och beslag tog deras egendomar och döttrar. Barn och vuxna slaktades, kvinnor våldtogs och tillskansades som egendom, som slavar. Människorna, sunni muslimer, flydde från Anbar provinsen och sökte hjälp och stöd hos folk. Fortfarande vägrade sunniska politiker och företrädare acceptera att den folkliga rörelsen skulle in i Anbar. Då kom det väntade. Ramadi som är Anbar provinsens huvudstad och irakiska sunni muslimers huvudstad föll i IS händer. Ramadi som skulle vara sunni muslimernas huvudstad i den nya amerikanska uppdelningen föll i IS händer. Snart var ännu mer flyktingar på väg till fots mot Bagdad och de sydliga städerna, för att söka tillflykt från massmord och massaker som IS orsakade.

Det var då som de sunni muslimska politikerna och religiösa ledarna, samt klanhövdingarna insåg faktumet av vad som hänt. Förlorarna i deras envishet är just civilbefolkningen. Media som propagerade mot folkliga rörelsen fick en smäll i käften. Vem skall rädda Ramadi? Vem skall befria Anbar provinsen? Media började tala om att huvudstaden kommer inom snar tid att falla eftersom IS är 10 mil från Bagdad. Media började sprida oro och rädsla bland människorna om IS framgångar och massa annat skit. Detta utan att faktum belysa om vad som hänt i verkligheten och att det var egentligen väntat pga. all propaganda mot den folkliga rörelsen och splittring som media skapade och spred.

Vem kommer befria Anbar provinsen nu? Efter att Ramadi föll så insåg dessa politiker och företrädare att ingen kunde hjälpa dem utom deras syskon i folkliga rörelsen, som är irakier som dem, som de förnekade och attackerade konstant. Därför gick dessa politiska och religiösa företrädare ut tillsammans med klanledare, och bad om hjälp och stöd från folkliga rörelsen och välkommande all support och stöd. Den folkliga rörelsen nekade inte deras hjälp utan tvärtom skyndade de sig till att besvarade kallelsen. Snart hade flera tusentals soldater börjat röra sig mot Anbar provinsen för att befria den från IS, och framgångarna har precis börjat mina vänner!

Mina syskon Anbar kommer att befrias och Ramadi kommer att tas tillbaka, och IS kommer antingen att trampas eller fly med svansen mellan benen. Bagdad kommer inte heller att falla. Skit i dem som skriver att det är ett spel som IS driver för att fälla Bagdad. Om vi vanliga människor tänker på detta, tror ni inte att våra tappra, kloka militära ledare har räknat ut och tänkt på det? Som vanligt så var den islamiska republiken i Iran skyndsam och visade sitt stöd ännu en gång till Irak. Irans försvarsminister besökte Irak och General Qassem Sulaymani är tillbaka i Irak och stödjer den folkliga rörelsen och den irakiska militären.

USA som försökte att sprida osämja mellan Irak och Iran, genom att få Haidar al-Obaydi att lämna Qassem Sulaymani, misslyckades ännu en gång med sina planer! Idag skyddas Bagdad av över 60 000 soldater som är beredda att offra allt de har för sitt land. De är inga soldater som krigar för belöning eller pengar, utan för tro och segern!

Inom kort kommer ni vittna segern i Anbar!

Mina syskon, vänliga sluta sprid skit bilder av IS och massa annat onödigt. Det är bara politisk propaganda som förs för att skrämma. Titta och läs inte heller onödiga saker som sägs och visas. Tvärtom sprid videos, bilder och inlägg av den folkliga rörelsens seger och framgångar. Visa ditt stöd, tro på dina syskon och slut vara rädd! Det är ingen som sprider oro och rädsla förutom mig och dig genom onödiga samtal!

Sprid hashtaggen ‪#‎LabaykYaRasullah‬ ‪#‎Labayk_Ya_Hashd_alShabi‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *