Gifte sig Profeten Mohammad(S) med en 9 åring?

Gifte sig Profeten Mohammad(S) med en 9 åring? Denna fråga ställs allt oftare av icke muslimer. Trots att det står i Sahih Bukhari (som är sunni muslimsk hadith samling) gällande att Profeten(S) förlovade sig med Aisha, när hon 6 år och sedan fullbordade äktenskapet när hon var 9 år, så tror inte alla muslimer på denna hadith. Framförallt så tror inte shia muslimer på denna hadith.

Utöver att denna hadith inte är autentisk enligt vår åsikt så är den väldigt motsägande historisk när man skall göra historiska beräkningar kring Aishas ålder och de olika historiska händelserna. Där kan det tydligt framgå att Profetens(S) fru Aisha inte alls var 9 år när Profeten(S) förlovade sig med henne. Utan snarare 19 år!

Här har ni en bild som klargör det enklare!

Med böner för er och vår välgång!

http://s29.postimg.org/prrdor7af/Aisha.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *