Versen av rening (tathir)

I Guds Namn, den Barmhärtige den Nåderike

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[3:64] Säg: “…Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er…”

Idag finns det en konflikt bland muslimer kring tolkningen av en viss vers. Nämligen versen av Tathir, vers 33 i Sora 33 (Sora Ahzab). Diskussionen är kring vilka personer som menas, som Allah(SWT) har valt rengöra från all sort moralisk, jordisk smuts och synd. Alltså betydelsen av denna vers är att dessa personer är felfria och syndfria. Diskussionen hos sunni och shia är följande.

Våra sunni syskon säger att de personer som menas är profetens fruar, Imam Ali(A), Fatima(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A).

Shiamuslimer menar däremot att de som menas är Imam Ali(A), Fatima(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) och Imamerna, men däremot inte profetens(S) fruar. Våra sunni syskon säger att Profetens(S) fruar är involverade i denna vers pga. att versen till en början talar om dem.

Gemensamt är att bege tror på att Imam Ali(A), Fatima(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) är med i versen.

Låt se hur koranversen lyder:

[33:33] Och stanna i ert hem. Men [om ni måste lämna det] försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden, och förrätta bönen och ge åt de behövande och lyd Gud och Hans Sändebud. Gud vill befria er, husets folk, från all [jordisk] smuts och göra er renhet fullkomlig.

Versen inleds med att tala om Profetens(S) fruar och det intressanta är att den säger ”Stanna i ert hem”. Versen är i början i pluralform, eftersom det är flera hus, det är fruarnas hus. Versen i början är i femininform eftersom den tilltalar Profetens(S) fruar och inga män.

Arabiskan lyder som följande:
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ

Från svenskan framgår det tyvärr inte tydligt, att den talar i femininform.

Sedan mot slutet så ändrar versen form, från femininform till allmänform som tyder på att den tilltalar andra än bara kvinnor. Då måste det finnas män som blivit involverade.

I arabiskan används:
عَنكُمُ

Det mer intressanta är följande. Versen i början talade till flera hus, men när den bytte form och berättade om personer som renas fullkomligt så använde den singularform.

Arabiskan lyder som följande:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ

Det intressanta här att versen talar om för oss att inte alla hus är fullkomligt renade utan endast ett. Eftersom den ändrade form från plural- till singularform. Så av alla Profetens(S) hus, så har Allah(SWT) valt endast ett hus som rengjorts fullkomligt.

Frågan som ställs nu vilket hus är det?

Eftersom versen bytte från femininform till allmänform så betyder det att den involverar inte bara kvinnor utan även män.

Alla muslimer vet att, av alla Profetens(S) hus, så fanns det ett enda hus som innehöll män. Det var inget annat hus än Fatimas(A) hus, som innehöll Imam Ali(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A). Profeten(S) stängde alla sahabas (följeslagarnas) dörrar mot moskén utom hans fruars och Fatimas(A) hus.

Så då förstår vi att det huset som Allah(SWT) fullkomligt rengjort, och gjort dess familjemedlemmar syndfria och felfria är ingen annan än Fatimas(A) hus. Detta framgår tydligt från den koraniska versen ifall man reflekterar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *