Ett fint exempel från detta liv!

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

I detta liv finns ett fint exempel som vi människor dagligen, ser men kanske inte reflektera över. I de flesta livsmedelsbutikerna så finns det snabba kassa och vanlig kassa. Snabb kassan går till igenom att du skannar dina saker medens du handlar och behöver således, bara betala för dina saker när du kommer till kassan, du har redan koll på hur mycket saker och ting kostar och vad betalningen kommer bli. Som plus så har du redan medens du handlat lagt dina saker direkt i plastpåsen och andra behöver inte se vad du köpt.

Medens du i en vanlig kassa handlar och handlar, och fyller upp kundvagnen med saker utan att veta hur mycket summan kommer vara, eller ifall du kommer ha råd med så många saker. Man till och med fyller upp kundvagnen med saker som man inte behöver eller vet att man lagt in dem. När du kommer till kassan måste du lägga upp alla dina varor så att de skall skannas, detta och andra ser vad du köpt. När du kommer till kassören så blir du förbryllad över hur mycket du skall betala. Har du inte tillräckligt med pengar så kommer du skämmas och kanske lämna tillbaka en vara eller två. Vid en vanlig kassa skannas alla dina saker och det tar längre tid. Ju mer grejer du har i kundvagnen, ju mer tid tar det.

Vad vill vi säga? Jo, min bror och syster! För 1400 år sedan, sade skapelsens pärla, Profeten Mohammad(S) följande:
حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا

”Bokför er själva (dvs. våra handlingar), innan ni kommer att bokföras, och väg er själva (era handlingar), innan ni kommer att vägas.”

Profeten(S) uppmanar oss till självrannsakan och uppföljning av vårt dagliga handlande och beteende, på så vis har vi koll på vad vi gjort och åstadkommit. Genom detta kan vi då be om ursäkt för de dåliga handlingarna, söka Guds förlåtelse, och kämpa med att göra bättre handlingar och ändra vårt beteende. Därav när vi dör, så kommer det vara så att vi redan har bokfört våra handlingar och följt upp dem själva, och kommer därför att ta ”snabbkassan” in till paradiset istället för den vanliga kassan. Plus våra handlingar kommer inte behöva blottas inför andra personer.

Det kommer finnas en stor majoritet av människorna som kommer ta den vanliga kassan till paradiset. Eftersom de handlade utan någon eftertanke och de uppförde sig utan att se efter vare sig det är korrekt eller inte. Dessa personer har inte rannsakat sig själva och har inte heller övervägt sina handlingar. Därför kommer de stå där efter döden och vara skyldiga till att besvara allt de åstadkommit och gjort i livet, i den vanliga kassan. Denna bokföring kommer dröja, samt så kommer den vara pinsam. För har man begått så mycket synder att de inte kan övervägas med det goda beteendet, så kommer man hamna i trubbel, utöver den skam man kommer känna. Dina handlingar kommer blottas för andra, eftersom du inte har gett de så mycket uppmärksamhet. Du har inte heller tänkt eller stannat en stund och rannsakat dig själv. Därför kommer denna räkenskap vara plågsam och jobbig. Du kommer ställas till svars inför allt du gjort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *