Är Imam Mahdis(AJ) återkomst nära?

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Är Imam Mahdis(AJ) återkomst nära? Är Abdullahs död ett tecken till att Imamen(AJ) är nära?

På sistone har många inväntat döden av den förtryckande diktaturen, kung av Abdullah son till Abdelaziz, Saudiarabiens nu avlidna kung. Detta pga. att man antingen hört eller läst en hadith som kopplar en kungs död med Imam Mahdis(Aj) återkomst. Hadithen lyder som följande:

”En man med djurnamn kommer styra Hijaz [Arabien]. Om du tittar på honom från håll, kommer det se ut som en vrängning i hans ena öga, men när du kommer nära ser du ingen defekt. Hans efterträdare kommer vara hans bror som heter Abdullah; stackars våra shia från honom.” Sedan upprepade han meningen tre gånger: ”Kom med nyheten om hans [Abdullah] död till mig så ger jag er nyheten om ankomsten av Hujja [Imam Mahdi(AJ)]!”

Ok, betyder det att Imamens(AJ) återkomst är nära? Betyder det att vi är i tiden av återkomsten?

Det finns en hadith som rapporteras av Imam Sadiq(A), och berör ämnet Imam Mahdis(Aj) återkomst. Hadithen säger: ”Lögnare är dem som anger tid [tiden för återkomsten], de kommer att förgås de som skyndar, och muslimerna [de som underkastar] kommer frälsas”.

I en annan hadith från Imam Sadiq(A) säger han ”Lögnare är dem som anger tid [tid för återkomsten], ty vi Ahl al-Bait(A) anger inte en tid.”

Vad vill dessa hadither säga oss?

Från dessa hadither säger oss Imamerna(A) att vi inte får ange tiden för återkomsten, den som anger det är en lögnare. Vi kan inte heller säga ”Vi lever i återkomstens tid” då detta är ett annat sätt för angivelse av tid. Däremot kan du säga ”Detta är möjligtvis, tiden för återkomsten om Gud vill.” Ingen kan bestämma tiden för återkomsten och påstå att nu pga. att monarken Abdullah är död, att detta betyder vi är i återkomstens tid och Imamen(Aj) är nära. Det kan möjligtvis vara det om Gud vill, men vi får inte säga det är det, ingen bestämmelse av tid får anges enligt Ahl al-Bait(A), och att den som gör det är en lögnare.

Vad är meningen med dessa tecken?

Dessa tecken har flera meningar och uppfyller flera syften. Ett av dess syften är att de är en påminnelse och en uppmaning till uppvaknad för Imamens(Aj) sak och revolution. Att vi som lever i slummer och försummelse skall vakna och se att dessa tecken finns. Flertalet av tecknen för återkomsten och tecknen för sista tiden har uppfyllts men det betyder inte att dessa tecken är just dem det åsyftas i haditherna. T.ex. i en hadith står det innan återkomsten så kommer Egyptens folk att resa sig och döda deras ledare. Den egyptiska ledaren som mördades senaste var Anwar Sadat och det var för ungefär 30 år sedan. Betyder att det, att de är han som menas vid den hadithen? Så haditherna och dessa tecken som vi läser och ser att en del av uppfylls på ett eller annat sätt, är en påminnelse och en uppmaning till uppvakande, att det kan och att DU kan vara i tiden av återkomsten om Gud vill. Därför förberedd dig och res dig upp från sömnen och damma bort dammet från din själ för att förbereda dig för den stora revolutionen.

Hur skall jag tänka? När sker Imam Mahdis(Aj) återkomst?

I en hadith som rapporteras hos sunni och shia, som säger att ”Allah(SWT) kommer lösa Imam Mahdis(Aj) ärenden på en enda natt.” Vad betyder denna hadith? Jo, det betyder att, ifall du går och lägger dig och sedan vaknar, så kan återkomsten ha skett och att Allah(SWT) har löst alla Imam Mahdis(Aj) ärenden på en natt. Det betyder att du skall vara förberedd för återkomsten hela ditt liv, varje dag, timma, minut och sekund skall du vara förberedd för hans återkomst. Ditt liv kommer inte ändras bara för att Imamen(A) återkommer, du kommer fortfarande leva i Sverige, tvärtom du kanske får mer förpliktelser och Imam Mahdi(Aj) behöver din hjälp. Imamen(Aj) kommer inte och lägger sin hand över din panna och ”poff” du blir komplett människan, utan tvärtom du måste sträva och kämpa. Ju mer du är förberedd och mottaglig till hans återkomst, ju mer kan du hjälpa dig själva och stå vid Imamens(Aj) sida. Det är som en gäst mina vänner. När du vet att du kommer få en gäst, förbereder du ditt hem och rengör den, lagar mat, klär dig fint och är helt enkelt förberedd för din gästs ankomst. Samma sak är det med är med Imamens(A) återkomst. Det är därför vi reciterar i Duaa Nudbah

Jag längtar innerligt efter dig som är utanför synfältet, men som inte har lämnat oss. Jag längtar innerligt efter dig som har vikit av och är osynlig, men är inte långt borta från oss. Jag längtar innerligt efter dig som inspirerar kärlek och djup tillgivenhet, och de troende män och kvinnorna fröjdas av din minnesrika prakt – så vi fylls med en saknad. Jag längtar innerligt efter dig som är värdig accepterande och en legitim drivande kraft för tron och övertygelsen, som aldrig blir trött eller irriterad. Jag längtar innerligt efter dig som är källan av prisning och utmärkelse, som aldrig kan utsinas. Jag längtar innerligt efter dig som alltid är kärleksfull, vänlig och tillfredställande, som aldrig gör ens situation värre istället för bättre. Jag längtar innerligt efter dig som är rättvis och utan minsta tvivel agerar inte strängt förrän ofog gått över gränsen. O min mästare! Hur länge och vart ska jag rikta min önskan att få din tillgivna uppmärksamhet? Och vad kommer svaret att bli?

Vi skall helt enkelt leva i ett läge av innerlig längtan och förberedelse för Imamens(Aj) återkomst, i ett läge där vi vet att vi har en gäst som ankommer närsomhelst och som vi behöver förbereda oss för. Ju mer förbered du är, ju mer värme känner gästen, ju mer förbered du är ju mindre skam behöver du känna över dig själv för att du inte tagit emot gästen ordentligt!

Så min bror och min syster, låt oss sträva efter att leva på det viset, så att Imamen(Aj) är välkommen bland oss närsomhelst, inte efter ett visst tecken, för vi vet aldrig, Hans(Aj) återkomst kanske är imorgon?! Hur förbered är du och jag då?!

2 thoughts on “Är Imam Mahdis(AJ) återkomst nära?

  1. Vad menar du med mahdis återkomst? Som om han dött och sen fötts igen. Återkomst är för de som kommer tillbaka. Det har han inte gjort. Det är första gången han kommer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *