Fitnah i vår tid

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Fitnah är ett av de saker som sprids i samhället

Vad är Fitnah?

Från språklig aspekt betyder det två saker, ett slags tryck, tryck med viss mål, där det rena skiljs från det orena.

Koranen har definierat ordet som olika saker bland annat prövning, rening i helvetet, vilseledda och att luras av satan.

T.ex en versen:

[29:2] TROR människorna att de efter att ha förklarat “Vi tror” skall lämnas i fred utan att få utstå prövningar, där den ärliga skiljs från den oärliga?

Imam Ali (A) definierar fitnah och ger två betydelser:

Två betydelser

Första betydelsen som nämns i fitnah att det är en blandning av sanning och falskhet, till den grad att man inte kan urskilja det. Därför säger Imamen(A) var i fitnah som en kamelföl, varken någon som kan ridas på, eller mjölkas.

Det betyder ibland att varje part hävdar åt sig en sanning, och att ingen av de har en droppe av falskhet  och orätt inom sig. Här skall man inte välja någon part. 

Den andra betydelsen, är politisk, där klädsel av falskhet och orätt  blir klädseln av sanning och rätt-

Imam Khameni(HA) definierar fitnah så elegant: ”Fitnah betyder, det är en plats/situation där det är fullt med dimma, rök, till den nivån att en människa kan inte urskilja sin vän från fiende. Där någon agerar ute efter sina egna intressen eller ifall någon blivit skickad dit. Därför bör fitnahs eld släckas, genom uppvakande och uppsikt. Att man inte skall handla utan mål och sikte, eller att attackera andra så där.”

Imam Khameni(HA) säger: ”Under fitnah det är svårt, men Allah lämnar inte sina tjänar, så att de inte kan säga vi har hamnat i okunskap. Utan han pekar på sanningen hela tiden, men vi behöver öppna ögonen för att se den.”

Det värsta av Fitnas folk, är deras taktik att skapa Shubha.

Shubha innebär tveksamheter och misstankar kring folk. Så att falskhetens och orätts klädsel, är sanningens och rätts klädsel. Imam Ali(A) säger att ”Shubha, (misstankar, illdåd och tveksamheter) kallades så för att den liknas med sanningen fastän den inte är det.”

Hur kan man klarar sig ur Fitnah?

Du behöver ha Basira (medvetenhet, klarsyn, insikt och visshet). Inte alla kan ha det och därför gäller det att följa det religiösa ledarskapet och wilayat för klara sig ur fitnah.  Ett av de sätt att klara sig ur fitnah idag, är att följa waliyul faqih, den islamiska ledaren och muslimernas ställföreträdare,  Imam Khameni(HA), det är en rekommendation som de högsta lärda rekommenderar den muslimska nationen att följa. Detta eftersom han har en stark basira som vi andra inte har och en stark kännedom som vi andra brister i.

Imam Khameni(HA) säger: ”Ifall ni inte har basira, kommer ni inte känna igen vännen, inte heller fienden. För snart kommer ni se att fienden kommer rikta era resurser, talan och handlingar mot era vänner och där ni samlas, inte mot era fiender utan mot varandra.”

Vidare säger han(HA) också:

”Låt er veta, att dessa (fitnah skapare) fortsätter med att planera hela tiden. De kommer förlora hela tiden, jag säger er, dessa kommer i slutet att besegras, men beroende på vilken insikt och uppvakenhet vi har så varierar skadan på oss. 

Om vi är uppvaknade, så kommer de inte att skada oss, men om vi är i glömska, och handlar ute efter våra känslor, utan att reflektera, eller sover och vad som liknas vid detta, så kommer skadan vara större och högre på oss, fastän de kommer i slutet att besegras.”

Slutligen säger Imam Ali(A): “Var aktsamma för sannerligen har Shaitan samlat sitt parti [anhang, följe och här] och kallat in sitt kavalleri och sina fotsoldater”

Vidare säger han(A): “Se på vart sanningen är och inte på folket”.