Imam Alis(A) mirakel i modern tid!

I Guds Namn

Sannerligen är Imam Ali(A) en stor människa, en pärla i havets botten som är okänd för dess älskare och följare. Sannerligen när Profeten(S) sade: ”Ya Ali, Jag är kunskapens stad och du är dess port” så var det uppenbarelsens ord som yttrades genom profetens heliga tunga. Imam Alis(A) kunskap är vidd likt en ocean eftersom han tar den från källan. Så förbryllas inte över det du kommer att läsa.

I boken ”Qatha Amir al-Momnin(A) (De troendes mästares dombeslut)” av Tustari återberättas en händelse genom Imam Mohammad Baqir(A), han säger:

”Under Imam Alis(A) regeringstid fanns det en man, som var gift med två kvinnor. Båda kvinnorna var gravida och det hände att de födde vid samma dag. Den första kvinnan fick en son och den andra kvinnan fick två döttrar. Den andra kvinnan som fått två döttrar, bytte ut en av döttrarna mot sonen, utan att sonens mor visste om det.

Tvillingarnas mor, sade: ”Sonen är min” samtidigt som sonens riktiga mor sade: ”Sonen är min.” Det kunde inte lösa problemet, så de kom till Imam Ali(A) och bad honom att hjälpa dem att lösa fallet.

De troendes mästare, Imam Ali(A) beordrade att varje kvinna skulle fylla en liten bägare med modersmjölk. Sedan skall de väga dessa bägare, den bägare vars modersmjölk väger mest, är sonens moder.

Katie Hinde, en evolutionsbiolog vid Harvads universitet, gör en studie 2013 – 2014, gällande ifall modersmjölken varierar utifrån kön. Hon valde att göra detta på kossors och apors bröstmjölk. Hon upptäckte de honor som fick hanungar hade betydligt fetare mjölk än de honor som fått honungar. Tester har inte gjorts på människor än, men kommer att göras. Men enligt de indikationer man fått från bland annat 1,5 miljoner kossor och apor som testats, så kan människans modersmjölk vara detsamma. Ju fetare mjölken är desto tyngre är den.

Frågan som ställs nu, hur visste Imam Ali(A) detta för 1400 år sedan? Finns det någon tvekan kring hans rättfärdighet och rätt att vara profetens(S) sanna rättmätiga efterträdare? Han(A) är porten till profetens(S) kunskap! Porten till källan av kunskap!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *