En inblick i Profetens(S) syn kring ungdomar

I Guds Namn

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen: [49:13] Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

Profeten(S) ärade ungdomar och såg inte deras ålder som ett problem, utan krävde andra kvalifikationer. Se på denna händelsen, när Profeten(S) anlitade en av hans unga följeslagare som guvernör över islams heligaste stad, Mecka.

Följeslagarna hade svårt att acceptera Profetens(S) förslag och beslutade sig slutligen för att ta upp frågan med Profeten(S).

Varför ska en ung man vara guvernören i Mecka, medan det finns äldre personer bland följeslagarna?

Profeten(S) sade: ”Ålder är inte ett kriterium för att ta över ett ansvar; kriterierna är värdighet och dygd, men inte ålder. Och det är dygd och värdighet som orsakerna till ädelhet.” [Usd al-Ghabeh, Vol. 3, s. 556]

Notera att redan i Profetens(S) tid, medens han är levande, så hade vissa följeslagare problem med acceptera hans order och bestämmelser ibland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *