Att hålla sina tider – En profetisk sunna

I Guds Namn
Salam Aleikum!

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen.

[3:76] بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

[3:76] Sannerligen, de som uppfyller sina plikter och som för ett rättfärdigt liv, GUD älskar de rättfärdiga.

Att hålla tiden inom islam, anses vara viktigt, det är ett slags förbund (ett löfte) mellan dig och en annan part. Allah(SWT) älskar dem som håller fast vid deras förbund.

Det berättas att Profeten(S) hade bestämt tid med en person. Mötet var ordnat på en bestämd plats och tid. Tiden var på dagen och Profeten(S) anlände dit med en följeslagare. Profeten(S) kom i tid till mötet, och solen lyste starkt den dagen.

Så följeslagaren sade: “Vi måste hitta en skuggig plats. Vi kan inte stanna här. Han kan vara sen och tills han kommer, kommer den brännande solen att skada oss.”

Profeten sade: “Jag stannar där vi har stämt möte, om han kommer sent, kommer han att vara den som inte har hållit sitt löfte, inte jag.”[ Makarem al-Akhlagh, P. 24]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *