Gjorde Jesus anspråk om sig själv att han är gudomlig?

Gjorde Jesus anspråk om sig själv att han är gudomlig?

Talesättet från Jesus Kristus “Jag och Fadern är ett.” [Johannes Kapitel 10:30-36] kom som ett svar, efter kring ett missförstånd mellan honom och judarna (som nämns i Joh kapitel Tio). Detta missförstånd har klargjorts av Jesus själv i just argumentet han hade med judarna, där han förklarade vidare genom att visa tydligt att det var först i en metaforisk mening som han kallade sig för “Guds son” och inte i den verkliga bemärkelse som de kristna påstår.

Kontroversen började när Jesus sade: ”Jag och Fadern är ett.” Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Jesus sade till dem: ”Jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från Fadern. För vilken av dem stenar ni mig?” Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa.” Jesus sade: ”Står det inte i er lag: Jag har sagt att ni är gudar? Lagen kallar alltså dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas. Hur kan ni då säga till mig, som Fadern har helgat och sänt till världen, att jag hädar när jag säger: Jag är Guds son. . [Johannes Kapitel 10:30-36]

Detta innebär att

, judarna på sitt eget språk och enligt deras kultur har använt uttrycket “Guds son” och “Gud” till de människor som har valts av Gud och skickats som profeter; även Satan har kallats denna världs Gud. För att ge några exempel, låt oss gå till Bibeln. Skriften som kallade Satan denna världens gud säger:

”Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild.” [Andra Korinthierbrevet 4:4]

I Andra Moseboken, har Moses kallats för gud och hans bror Aron har tilldelads att vara hans profet; skriften säger; ”Herren svarade: ”Nu gör jag dig till en gud för farao, och din bror Aron skall bli din profet.” [Andra Moseboken 7:1

Här säger Bibeln helt enkelt att Moses var Guds ställföreträdare i närvaro av Farao och att Aron i denna uppgift fick rollen som Moses ställföreträdare. Detta är judarnas språk, där de talar bildligt och metaforiskt, och därmed bör deras ord inte tas bokstavligt.

Det är därför Jesus Kristus i ovanstående uttalande, debatterade med judarna enlig samma logiska språklighet. Därför användes Guds ord, för att bekräfta hans ställning, för de trodde att de var gudar enligt deras språk. Så varför är det förbjudet då för honom (Jesus) att säga att han var gud eller Guds son?

Genom detta, gjorde Jesus inte anspråk på att han var Gud eller Guds son som de tolkas i kristendomen. Om vi söker i Bibeln, kommer vi se att Jesus kallade sig själv “människoson” 83 gånger, men på samma gång hänvisar han sig själv som “Guds son” bara 13 gånger.

Därför tror vi att han hävdar sig bara vara Guds son i enlighet med den bibliska innebörden och inte i enlighet med det eurocentrerade bibliska konceptet. Den sanna bibliska innebörden av titeln “Guds Son” kan visas i bibeln själv när den säger: ”Alla som leds av ande från Gud är Guds söner.” [Romarbrevet 8:14]

Den säger också: ”och jag skall vara er fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren.” [Andra Korinthierbrevet 6:18]

Observera: Jesus Kristus har intellektuellt avvisat påståendet att han var Gud genom att förklara sin egen liknelse och genom att ge dem många exempel som i Psaltaren som ger dem (judarna) en position av att vara “gudar”, versen som Jesus reciterade för dem säger: ”Jag säger: Ni är gudar, alla är ni den Högstes söner,”[Psaltaren 82:6]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *