Räknas en kvinna utan sjal som mo’minah (troende)?

Räknas en kvinna utan sjal som mo’minah (troende, praktiserande troende)?

Detta är en diskussion som hamnar under aqead (trosfrågor) kategorin. Det finns vissa definitioner som bör tydliggöras.

Inom islam, och specifik shia islam så ser man på saken så här.

En muslim är den som tror på Allahs(SWT) tre grundpelare (usol al-Din), som alla muslimer måste tro på för att eventuellt kallas för muslimer. Det är tron på:

1. Tawhid (Guds enhet).
2. Nobowat (Profetskap)
3. Ma’ad (Livet efter döden).

En troende inom shia islam är den som tror på utöver dessa 3 tidigare grundpelare, är att han tror också på följande saker som usol al-din:

4. Adl – Gudomlig rättvisa.
5. Imamat – Tron på gudomliga ledare efter profeten.

Nu eftersom jag som troende tror på dessa 5 grundpelare, så måste jag handla utefter furu-al-din (religionens trosgrenar). Religionens trosgrenar är bl.a bönen, fastan, hajj och bland annat hijab (slöja). En person som följer och praktiserar furu al-din kallas för muttaqi (Guds fruktig). En syster som är inte beslöjad, men hon tror på bönen, hon tror på fastan och hon tror på att hijab (slöja) är obligatorisk, men handlar inte efter det, räknas som troende. Hon nekar inte doktorinen men hon handlar inte efter det, det gör att hon får synd för det. (Källa: Du kan läsa om dessa i olika aqead forskning bl. annat Bab al-Hadi Ashar av Allamah Hilli)

Vidare, inom aqead så talar om ”Iman al-Am” (Allmän tro) och ”Iman al-Khas” (Specifik tro). Vad är skillnaden?

Allmän tro betyder att jag tror på dessa doktoriner som t.ex. bönen, fastan, zakat, khums och hijab. Men jag handlar inte ute efter dem.

Specifik tro betyder att jag tror på dessa doktoriner, men utöver det så handlar jag ute efter de, jag praktiserar de och implementerar de i mitt liv.

Så en syster som inte har slöja, men tror på att slöjan är obligatorisk och tror på dess doktrin är en troende person enligt den allmänna tron (iman al-Am), men inte enligt den specifika.

Detta är sammanfattningen efter diskussioner med lärda, fram och tillbaka.

Fi amman illah

One thought on “Räknas en kvinna utan sjal som mo’minah (troende)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *