En islamisk syn på sociala medier!

Flera av oss använder de sociala nätverken väldigt flitigt och aktivt. De har sina för- och nackdelar. Den islamiska synen på det hela hamnar oftast i skymundan. Därför vill vi uppmärksamma vissa saker från ett islamiskt perspektiv.

Allahs(SWT) belönings- och straffsystem kan sammanfattas i denna vers:

[6:160] Den som [på Räkenskapens dag] för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem.

Allah(SWT) belönar mångfaldigt för en god gärning. I denna vers stod det, tiofalt, men andra verser anger att man belönas mer mångfaldigt. Så barmhärtig som Allah(SWT) är så straffas du inte mångfaldigt för ett misstag, utan du straffas, enligt vad det motsvarar.

Nu har shaitan kommit på ett sätt, att du plötsligt kan straffas mångfaldigt för ett misstag fastän du inte vem om det, hur? Låt oss se på denna vers från koranen.

[37:24] och låt dem göra halt [där].” [Då] skall de tillfrågas.

Denna vers säger kort sagt, att vi kommer stoppas och tillfrågas för allt vi har gjort i detta liv. Nu låt oss gå tillbaka till ämnet, hur kan du straffas för något mångfaldigt?

I de sociala medier har du like och share. Like betyder att du uppskattar en sak och share är att du delar med dig av det du uppskattar och vill att andra skall se. Problemet dyker upp här, när du ser ett klipp, en bild eller något olämpligt så kommer du straffas för det och måste därför be Allah(SWT) om förlåtelse för den överträdelsen. Men det stora problemet är när du delar det olämpliga materialet från ett haram klipp till haram musik.

Nu har du blivit en orsak och medlare till att andra syndar. Säg att du delar haram musik klipp på din facebook och du har 100 vänner. 10 av 100 väljer att lyssna på den, och här kommer du ställas inför svar, eftersom du blivit orsaken till att individen syndat. Ännu värre är om dessa 10 går vidare och delar till sina 100 vänner osv. Då har du plöstligt belastat dina handlingsbok med mer synder, som du kommer ställas för.

Plötsligt har den synden som var från början en, blivit till en mångfaldig synd tack vare att du delade vidare till andra. Nu räcker det inte med att bara du skall göra tawbah, återvända till Allah(SWT) och be om förlåtelse, nu bör även dessa som du fått dem att synda, att också be Allah(SWT) om ursäkt. Säg mig är det enkelt?

Därför älskade broder och ärade syster, se upp med vad du delar! Du ställs till svar för allt du gjort och sagt, tänk noga innan du säger eller delar något.

Ju mer du har lastat din handlingsbok, ju mer kommer Allah(SWT) att ifrågasätta dig. Så gör din last lätt och besvär dig inte mödan med att bära andras synd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *